ทพ. มนภาส ทวีปรังษีพร

ผู้รีวิว

ทพ. มนภาส เรียนจบจาก The King's School, Sydney, Australia จากนั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับ CE Digital Dentistry by University of Nevada Las Vegas และ CE Advanced Implant Course Harvard University นอกจากนี้ยังเป็น Member of DGOI (German Society of Oral Implantology) มีประสบการณ์ Certified Trainer of ClearSmile (Clear Aligner) และ Speaker ของ Neo-Biotech (Implant company) ปัจจุบันเป็น CEO ที่ BFC Dental

  • The King's School, Sydney, Australia
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • CE Digital Dentistry by University of Nevada Las Vegas
  • CE Advanced Implant Course Harvard University
  • Member of DGOI (German Society of Oral Implantology)
  • Certified Trainer of ClearSmile (Clear Aligner)
  • CEO at BFC Dental
  • Speaker for Neo-Biotech (Implant company)
ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป