นพ. ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์

ผู้รีวิว

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำ ที่โรงพยาบาลคามิลเลียน คลินิกสูติ-นรีเวช

  • เวลาตรวจ จันทร์ 09.00-16.00 น.
  • อังคาร 09.00-13.00 น.
  • พุธ 09.00-16.00 น.
  • พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
  • ศุกร์ 09.00-16.00 น.

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา