พญ. ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ

ผู้รีวิว

จักษุ​แพทย์ เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive​ surgery) ปัจุบันประจำอยู่ที่ศูนย์จักษุ และศูนย์เลสิก โรงพยาบาลพระรามเก้า

  • แพทยศาสตร์​บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรติ​นิยมอันดับ 1, เหรียญ​ทอง)
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย
  • อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย
แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา