นพ. วชิรวิทย์ สุทธิศักดิ์

ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เคยเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ พรีคลินิค ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

เเพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแพทย์ทั่วไปแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์