พญ. นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์

ตอบคำถาม Q&A

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ทั่วไป เป็นแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีให้กับโรงพยาบาลเอกชน (Checkup)และเป็นแพทย์ Part-time ด้านเวชศาสตร์ความงาม ประจำอยู่ที่บริษัท W Wellness World
นอกจากนี้ยังเป็นบล็อกเกอร์และติวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ทั่วไป
  • ผ่านอบรมด้านจิตวิทยา หัวข้อ The power of language and thoughts ณ University of the Virgin Islands ประเทศอเมริกา
  • ผ่านการอบรมหัตถการฉีด Botulinum Meso MADE-collagen (hands-on workshop) ณ สถาบัน Doctor Cosmetics
  • ผ่านการอบรม Cosmetic Dermatology (lecture & workshop) โรงพยาบาลรามาธิบดี