สพ.ญ. สสิตา สุวันทารัตน์

ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านโรคผิวหนังในสัตว์ และสัตว์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สนใจด้านโรคผิวหนัง โดยผ่านการอบรมด้านผิวหนังจากคลินิคโรคผิวหนัง จากโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ และหลักสูตร Dermatology 2B จาก European School for Advanced Veterinary Studies ปัจจุบันเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์
  • ผ่านการฝึกอบรมคลินิคโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Dermatology 2B จาก European School for Advanced Veterinary Studies