Acute Viral Hepatitis Panel

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel ทางเลือด เพื่อวินิจฉัยการได้รับเชื้อไวรัสตับเสบชนิดต่างๆ พร้อมรายละเอียดการตรวจ และความหมายของผลตรวจ
เผยแพร่ครั้งแรก 7 เม.ย. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
Acute Viral Hepatitis Panel

การตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel โดยเก็บตัวอย่างจากเลือด เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อที่ตับแบบเฉียบพลัน และการอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ โดยผู้ที่มีอาการบ่งชี้ว่าตับมีความผิดปกติเท่านั้นจึงจะได้รับการตรวจชนิดนี้

ชื่ออื่น: Hepatitis Panel, Viral Hepatitis Panel, Hepatitis Screening Panel

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ชื่อทางการ: Acute Viral Hepatitis Serology Panel

จุดประสงค์ของการตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel

Acute Viral Hepatitis Panel เป็นการตรวจเลือดแบบกลุ่ม ที่มักทำพร้อมกันเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบที่เกิดจาก 1 ใน 3 ของไวรัสตับอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Hepatitis A : ไวรัสตับอักเสบเอเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำที่มีไวรัสปนเปื้อน หรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ แม้ว่าความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะอยู่ในระดับเบา แต่บางครั้งก็สามารถทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงและเฉียบพลันได้
 • Hepatitis B : เชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบบ่อยที่สุด เกิดจากการแพร่กระจายเชื้อผ่านเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผู้ที่ติดเชื้อ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน เป็นต้น
 • Hepatitis C เชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถแพร่ผ่านการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การใช้ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนเลือดร่วมกันอย่างมีดโกน การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อ การได้รับเชื้อจากการทำงานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และการแพร่เชื้อจากแม่ไปสู่ลูกในระหว่างที่คลอด

เมื่อไรที่ต้องตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel?

แพทย์อาจพิจารณาให้มีการตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel เมื่อพบว่าผลการตรวจตับผิดปกติ หรือเมื่อมีอาการเฉียบพลันซึ่งสัมพันธ์กับความเสียหายของตับ เช่น

ในบางกรณี Acute Viral Hepatitis Panel อาจถูกนำมาใช้เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งจะต้องเข้าข่ายต่อไปนี้

 • มีเอนไซม์ตับสูงขึ้น (ALT และ AST) โดยที่ไม่รู้สาเหตุ
 • ผู้ที่ฉีดสารเสพติด
 • ผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
 • ผู้ที่เป็นโรคบางโรค ที่จำเป็นต้องกดระบบภูมิคุ้มกัน (ตัวอย่างเช่น Transplant Recipients)
 • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอักเสบบีหรือเชื้อไวรัสอักเสบซี
 • ผู้ที่ติดเชื้อ HIV
 • ผู้ที่ต้องกรองของเสียออกจากเลือดในระยะยาว
 • เด็กที่มีแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบซี
 • ผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรัง
 • ผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.1945-1965 และมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสูง

รายละเอียดการตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel

การตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel ทำเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อที่ตับแบบเฉียบพลัน และการอักเสบที่เกิดจาก 1 ใน 3 ของไวรัสตับอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

การตรวจ Acute Viral Hepatitis Panel จะถูกนำมาพิจารณาว่าความผิดปกติของตับที่เกิดขึ้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือไม่ และตรวจเพื่อระบุชนิดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค ซี่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบ ดังนี้

 • Hepatitis A Antibody, IgM : แอนติบอดีนี้จะมีการพัฒนาในช่วงแรกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ หรือในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์สำหรับผู้ติดเชื้อครั้งแรก และจะยังคงอยู่เป็นเวลาประมาณ 2-6 เดือน
 • Hepatitis B Testing : มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
  • Hepatitis B Core Antibody, IgM : แอนติบอดีที่ร่างกายผลิตเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน นอกจากนี้อาจพบได้ในผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีแบบเรื้อรังเมื่อโรคลุกลาม
  • Hepatitis B Surface Ag : แอนติบอดี้นี้จะปรากฏอยู่บนพื้นผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรกๆ ของการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน อาจพบได้ในเลือดของผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
 • Hepatitis C Antibody : ร่างกายจะผลิตแอนติบอดี้นี้ออกมาเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเชื้อที่ได้รับอยู่ในร่างกายมานานเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจวิธีอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Hepatitis Panel ขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจ การตรวจสอบเหล่านี้อาจประกอบไปด้วย

 • Hepatitis A Antibody, Total And Hepatitis B Core Antibody, Total : การตรวจนี้ทำให้พบได้ทั้งแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG
 • Hepatitis B Surface Antibody : การตรวจสอบแอนติบอดีชนิดนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อตรวจว่าร่างกายไม่ได้ติดเชื้อแล้ว หรือร่างกายผู้ป่วยได้สร้างแอนติบอดีหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้ว

ความหมายของผลตรวจ

ตารางด้านล่างนี้ เป็นการสรุปผลที่อาจพบได้จากการตรวจ Hepatitis Panel

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

Anti-Hepatitis A, IgM

Hepatitis B Surface Antigen

Anti-Hepatitis B core, IgM

Anti-Hepatitis C

การแปลผล

บวก

ลบ

ลบ

ลบ

ไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน

ลบ

บวก

บวก

ลบ

ไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน

ลบ

บวก

ลบ

ลบ

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

ลบ

ลบ

บวก

ลบ

ไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน; แอนติเจนที่พบบนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีน้อยเกินกว่าจะตรวจสอบ

ลบ

ลบ

ลบ

บวก

ไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง; จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม

หากมีการตรวจไวรัสตับอักเสบด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อหาการติดเชื้อก่อนหน้านี้ อาจบ่งชี้เพิ่มเติมได้ดังนี้

 • Hepatitis A Antibody, Total (IgM และ IgG) : หากผลเป็นลบ หมายความว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ แต่หากผลเป็นบวก หมายถึงการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
 • Hepatitis B Core Antibody, Total (IgM และ IgG) : การมีผลตรวจเป็นบวก สามารถบ่งชี้ได้ถึงการติดเชื้อไวรัส
 • Hepatitis B Surface Antibody : หากผลเป็นบวก สามารถบ่งชี้ได้ว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบถูกกำจัดแล้ว แต่ถ้าผลตรวจเป็นลบอาจหมายถึงว่ายังมีการติดเชื้ออยู่ ขึ้นอยู่กับผลของการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมากกว่า 1 ชนิด เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแบบเฉียบพลัน 1 ชนิด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสต่างชนิดเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ผลตรวจที่ได้อาจเป็นบวกสำหรับไวรัสมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งจะต้องมีการแปลผลอย่างระมัดระวัง แต่ถ้าผลการตรวจไวรัสทุกชนิดเป็นลบ อาจเกิดจากระดับของแอนติบอดีมีค่าต่ำเกินกว่าจะตรวจหาพบ หรือมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบ

ที่มาของข้อมูล

Lab Test Online, Acute Viral Hepatitis Panel (https://labtestsonline.org/tests/acute-viral-hepatitis-panel), 21 December 2018.

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง


8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Hepatitis Panel Lab Test Information. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/lab-tests/hepatitis-panel/)
Notice to Readers: Revision of Acute Hepatitis Panel. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4919a4.htm)
Screening for Viral Hepatitis - Addressing Viral Hepatitis in People With Substance Use Disorders. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92029/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป