การใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาอะไรได้บ้าง จริงๆ แล้วต้องจ่ายเงินกี่บาท?

อธิบายเรื่องสิทธิบัตรทอง หรือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างเข้าใจง่าย ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2562
เผยแพร่ครั้งแรก 29 ก.ย. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
การใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาอะไรได้บ้าง จริงๆ แล้วต้องจ่ายเงินกี่บาท?

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรทองได้ คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขบัตรประชาชน 13 หลักของกรมการปกครอง และไม่มีประกันสุขภาพอื่นที่เบิกจ่ายโดยหน่วยงานรัฐ
 • บัตรทองครอบคลุมการรักษา และบริการทางสุขภาพหลายด้าน เช่น การรักษาอาการเจ็บตั้งแต่โรคทางกาย ไปถึงโรคทางจิตเวช บริการทำคลอดบุตร บริการทำทันตกรรม บริการจ่ายด้านยา และเวชภัณฑ์
 • คุณสามารถใช้บัตรทองในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ โดยไปขอเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการซึ่งอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใกล้ที่สุด
 • มีบริการทางการแพทย์บางส่วนที่บัตรทองไม่คุ้มครอง เช่น แปลงเพศ ผสมเทียม ศัลยกรรมความงาม บำบัดยาเสพติด การปลูกถ่ายอวัยวะบางส่วน
 • หหากคุณไม่มั่นใจว่า สุขภาพตนเองแข็งแรงดีขนาดไหน คุณสามารถไปขอเข้ารับบริการตรวจสุขภาพซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบให้คุณได้เลือกตามโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ได้ (ดูแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั้งผู้หญิง และผู้ชายทุกวัยได้ที่นี่)

สิ่งที่เรียกว่า สิทธิบัตรทอง 30 บาท เริ่มมีใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สิทธิบัตรทอง ทำหน้าที่บริหารให้คนไทยเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล รวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

สิทธิบัตรทองมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบสิทธิล่าสุดได้จาก สปสช. ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โทร. 1330 

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรทอง

สิทธิบัตรทองเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด โดยผู้สามารถลงทะเบียนบัตรทองได้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นๆ ที่เบิกจ่ายโดยหน่วยงานรัฐ เช่น สิทธิ์ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

ลงทะเบียนบัตรทองแล้ว เมื่อเจ็บป่วยจะไปรักษาได้ที่ไหน?

สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับสิทธิบัตรทอง เรียกว่า “หน่วยบริการ” จะมีทั้งโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรทองจะมีการเลือกหน่วยบริการประจำของตัวเอง เพื่อเป็นสถานที่เข้ารับบริการเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด ส่วนใหญ่แล้วมักเลือกที่ที่ใกล้บ้าน หากย้ายที่อยู่สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

สิทธิบัตรทองครอบคลุมอะไรบ้าง?

สิทธิบัตรทองให้บริการทางสุขภาพตั้งแต่การป้องกันความเจ็บป่วย ให้การตรวจรักษาเมื่อมีอาการป่วยแล้ว ให้บริการด้านยา แพทย์ทางเลือก รวมไปถึงการฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรง ตามสิ่งที่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองคุ้มครอง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • การป้องกันโรค เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค ให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเกิดโรค ให้วัคซีนและยาบำรุง โดยมีแผนที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับคนแต่ละกลุ่มอายุ 
 • การรักษาอาการเจ็บป่วย ให้บริการตั้งแต่โรคทางกายทั่วไป โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า ไปจนถึงโรคร้ายแรง เรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง เอดส์ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โรคหัวใจ โดยคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • การให้บริการทำคลอด สิทธิบัตรทองครอบคลุมเรื่องทำคลอด โดยสามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ทำฟันปลอมฐานพลาสติก ฯลฯ
 • การให้บริการแพทย์แผนไทย เช่น การให้ยาสมุนไพร การนวด อบ ประคบ ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขว่าเป็นการบริการเพื่อการรักษา
 • การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เป็นการให้บริการแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ด้วยวิธีบำบัดด้านต่างๆ หรือให้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด

นอกจากนี้สิทธิบัตรทองยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมไปถึงค่าอาหารและห้องสามัญอีกด้วย 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

จริงๆ แล้วเราต้องจ่ายเงินกี่บาทในการรักษา?

แม้จะเรียกกันติดปากว่า “บัตรทอง 30 บาท” แต่จริงๆ แล้วคุณสามารถรับการรักษา ตามที่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้ที่เบอร์ 1330)

ส่วนตัวเลข 30 บาทนั้น จากเอกสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2562 ระบุว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าบริการเมื่อรับบริการรักษาพยาบาล และได้รับยา ครั้งละ 30 บาท 

โดยเงินจำนวน 30 บาท ให้จ่ายแก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (หมายถึงสถานพยาบาลที่มีเตียงนอนตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป) โดยยกเว้นบุคคล 21 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องจ่าย 

และผู้ที่มีความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจำนงได้เช่นกัน

บัตรทองครอบคลุมเรื่องอุบัติเหตุหรือไม่?

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใกล้ที่สุด ตามความจำเป็น ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำเป็นต้องไปที่หน่วยบริการประจำที่เลือกไว้

และถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปก่อนได้เลย เมื่อพ้นจากภาวะวิกฤติแล้ว โรงพยาบาลจึงจะส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยที่มีความพร้อมจะดูแลผู้ป่วยต่อ

สิ่งที่สิทธิบัตรทองไม่คุ้มครอง

บัตรทองจะให้ความคุ้มครองการรักษาในกรณีที่อยู่ในระดับความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น สิ่งที่ไม่คุ้มครอง มีดังนี้

 • รักษาการมีบุตรยาก ผสมเทียม 
 • การแปลงเพศ
 • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้า ทดลอง วิจัย
 • การศัลยกรรมความงาม
 • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ยกเว้นบางกรณีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • โรคเดียวกันที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ ยกเว้น บางกรณีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ปลูกถ่ายไตรักษาไตวายระยะสุดท้าย ปลูกถ่ายตับในเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

อย่างไรก็ตาม เรื่องสิทธิบัตรทองมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ คุณสามารถสอบถามข้อมูลและความคุ้มครองล่าสุด รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ เพียงแจ้งชื่อและเลขที่บัตรประชาชน จาก สปสช. ทุกวัน 24 ชั่วโมง โทร. 1330

ดูแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั้งผู้หญิง และผู้ชายทุกวัย เปรียบเทียบราคา โปรโมชั่นล่าสุดจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำได้ที่นี่ หรือไม่พลาดทุกการอัปเดตแพ็กเกจต่างๆ เมื่อกดเป็นเพื่อนทางไลน์ @hdcoth และกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
หอจดหมายเหตุหลักประกันสุขภาพไทยออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ปูมประวัติศาสตร์ 1 : การจัดสรรงบประมาณบัตรทองสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง (https://www.nhso.go.th/ARCHIVES/history/detail1.aspx)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มีนาคม 2562.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้, 2560.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)