โรคแผลในทางเดินอาหาร โรคที่พบได้บ่อยในสังคมเมือง

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
โรคแผลในทางเดินอาหาร โรคที่พบได้บ่อยในสังคมเมือง

Gastrointestinal ulcer It is a disease that is more common in urban society with an urgency. Although this disease may not have symptoms that are severe in the beginning stages. But if you leave it too long and do not get treatment. It can cause serious complications occur. Which may harm or death.

The cause of ulcers in the gastrointestinal tract.

The cause of ulcers in the gastrointestinal tract are a variety of reasons. The imbalance between the acid and protect the lining of the stomach and duodenum. The use of painkillers, anti-inflammatory non-steroid (NSAIDs) are more than necessary, such as aspirin (aspirin) The Frozen (naproxen) ibuprofen (ibuprofen) are also included. the use of steroids is not right, too. In addition, ulcers in the digestive tract. May be caused by a bacterial infection of Helicobacter pylori, the A .

Among the factors that can increase the risk of gastrointestinal ulcers include age over 50 years, drinking too much alcohol, smoking, stress from a serious illness. And treatment with radiation.

Symptoms of the disease

Gastrointestinal ulcer disease may have no symptoms or time. However, when symptoms occur. Symptoms may include burning epigastric between meals or at night. Burns chest, bloating and nausea. For patients with severe symptoms. Symptoms may include black stool due to bleeding in the digestive tract. Symptoms include weight loss, vomiting blood, severe abdominal pain. Especially in the mid and upper abdomen.

For a complication that can occur when a patient is not treated properly, including bleeding in the digestive tract. Which can cause anemia. The perforation of the gastrointestinal tract The blockage of the gastrointestinal tract as a result of the swelling or scars caused by wounds.

Treatment and Prevention

Treatment of lesions in the digestive tract, there are a number of ways. The changing lifestyle of patients, medication and surgery.

Behavioral changes can reduce the risk and incidence of the disease. Patients should stop smoking Avoid drinking alcohol Anti-inflammatory pain medication appropriately. And eating on time

Drugs used to treat ulcers in the gastrointestinal tract.

1. The drug helps neutralizing acid (antacid) drugs often are composed of aluminum hydroxide (aluminium hydroxide) and alloy magnesium hydroxide (magnesium hydroxide) which will reduce. the stomach acid quickly. You can control the symptoms immediately But the use of drugs in this group should be cautious in patients with impaired renal function. Including the use of statins was more than necessary. Patients may suffer from constipation or diarrhea.

2. Drugs that inhibit acid secretion. This reduces the level of acid in the stomach. And helps wounds to heal faster so there's omeprazole (omeprazole) Index Lanham Associates omeprazole (dexlansoprazole) SD card with omeprazole. (esomeprazole) Lanham Associates omeprazole (lansoprazole), etc. Also, if the patient is infected with H. All pylori, may be necessary to use antibiotics and other drugs.

Gastrointestinal ulcers (peptic ulcer) is regarded as a disease caused by an imbalance of acid in the digestive tract. Including the use of some drugs that are not appropriate. It also includes some very unpleasant behavior. Which is regarded as the driving cause a risk factor. To a gastrointestinal ulcer disease even more, such as smoking, alcohol, etc. These behaviors can be considered a part. The cause of this disease as well. Thus eliminating the risk factors mentioned above. It will help prevent And that treatment with medication is more effective. 


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Epidemiology of Peptic Ulcer Disease: Endoscopic Results of a Systematic Investigation in Iran. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017685/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด

วิกผม หมวกมีปีก หมวกไหมพรม และผ้าพันคอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อ่านเพิ่ม