การคุมกำเนิดแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิด คือการใช้งานอย่างถูกต้อง และการใช้งานจริง หากคุณคือผู้ใช้งานจริง จะมีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น
เผยแพร่ครั้งแรก 4 พ.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
การคุมกำเนิดแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?

คนส่วนมากต้องการวิธีการคุมกำเนิดที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุด แต่ประสิทธิผลของการคุมกำเนิดแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจกับปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ แม้จะคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆ อยู่ก็ตาม

ความสำคัญของการวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด

โดยทั่วไปแล้ว นักวิจัยมักทำการวัดประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

 • อัตราการใช้อย่างถูกต้อง (Perfect-Use) : เป็นประสิทธิภาพของหลักการคุมกำเนิดนั้น ๆ ที่ได้ผลกับกลุ่มของคนที่ใช้วิธีคุมกำเนิดนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามคำแนะนำทุกประการ และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • อัตราการใช้งานจริง (Typical-Use) : วิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ ได้ผลภายในกลุ่มคนที่ใช้วิธีดังกล่าวตามปกติอย่างไรบ้าง โดยคำว่าปกติในที่นี้ ได้แก่
  • ใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ อย่างถูกต้อง และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
  • ใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ อย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
  • ใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ก็อาจใช้อย่างผิดวิธีบ้าง
  • ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ อย่างถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

การวัดเหล่านี้จะเป็นข้อมูลของวิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ ภายในเวลาหนึ่งปี ส่วนผู้ที่ใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยการฝัง (Implant) หรือห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine Devices (IUDs)) อัตราเหล่านี้จะนับเฉพาะปีแรกหลังจากที่มีการสอดห่วง หรือฝังยาคุมแล้ว

ความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้งานอย่างถูกต้องและการใช้งานจริงจะทำให้เห็นว่าวิธีคุมกำเนิดที่ใช้นั้นมีความยากง่ายเพียงไหน เช่น อัตราการใช้งานอย่างถูกต้องของถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย พบว่ามีการตั้งครรภ์ที่ 2 จาก 100 คน หมายความว่าหากผู้ใช้ได้ใช้งานถุงยางอนามัยตามที่แนะนำแล้ว จะสามารถป้องกันการมีบุตรได้ แต่ก็มีหลายคนที่ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ตามคำแนะนำ จึงทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจสูงขึ้น

คุณเป็น ผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง หรือ ผู้ใช้งานจริง?

การใช้งานอย่างถูกต้องและการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

กรณีถุงยางอนามัย

 • คู่ที่ 1: ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แต่บางครั้งสับสนว่าด้านไหนเป็นด้านนอกของถุงยางกันแน่ จึงทำให้รูดถุงยางลงผิดทาง แต่ก็ยังนำไปใช้งานอยู่ แม้คู่มือจะบอกว่าไม่ควรใช้ถุงยางที่ใช้ผิดวิธี คู่ที่ 1 จึงถูกจัดว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานจริง
 • คู่ที่ 2: ทราบถึงวิธีใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง แต่จะใช้ถุงยางอนามัยระหว่างช่วงกลางของรอบเดือนผู้หญิง หรือเมื่อผู้หญิงคาดว่าตนเองกำลังมีการตกไข่ คู่ที่ 2 จึงถูกจัดว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานจริง เพราะไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • คู่ที่ 3: ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หากบังเอิญสวมถุงยางอนามัยผิดด้าน ก็จะทิ้งถุงยางอนามัยชิ้นนั้นและเปลี่ยนอันใหม่ พร้อมกับมีการสำรองและเก็บรักษาถุงยางอนามัยไว้โดยตรวจสอบวันหมดอายุตลอดคู่ที่ 3 จึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง

กรณียาคุมกำเนิดผสมชนิดรับประทาน

 • คู่ที่ 1 : ผู้หญิงจะทานยาคุมกำเนิดทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันตลอด โดยจะมีการสำรองยาชุดต่อไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มใช้ยาชุดใหม่ ดังนั้นทำให้ผู้หญิงคนนี้สามารถเริ่มใช้ยาตามเวลาได้ตลอด ผู้หญิงในคู่ที่ 1 จึงจัดว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • คู่ที่ 2 : ผู้หญิงลืมทานยาเป็นครั้งคราว และยังมีการเริ่มใช้ยาชุดใหม่ช้ากว่าปกติ ทำให้ผู้หญิงจากคู่ที่ 2 จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ยาจริง
 • คู่ที่ 3 ผู้หญิงจะทานยาเป็นเวลาติดกันสองปี แต่เพิ่งจะตัดสินใจหยุดใช้ยาคุมกำเนิดและได้ยินว่าเธอจะเริ่มตกไข่อีกครั้งหลังผ่านไปไม่กี่รอบเดือน ดังนั้นเธอกับคู่รักจึงไม่ใช้วิธีคุมกำเนิดใด ๆ และมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังหยุดใช้ยา

ความแตกต่างระหว่างการใช้อย่างถูกต้องกับการใช้งานจริงเกี่ยวกับอัตราการตั้งครรภ์จากการใช้ยาคุมกำเนิด คือ กลุ่มผู้ใช้ยาอย่างถูกต้องจะมีคู่ที่ตั้งครรภ์ 1 จาก 100 คู่ภายในหนึ่งปี (ตัวเลขจริงคือ 0.3 คู่ต่อ 100) แต่อัตราการตั้งครรภ์ของกลุ่มผู้ใช้งานวิธีคุมกำเนิดด้วยยาจริงจะอยู่ที่ 7 ต่อ 100 คู่ภายในหนึ่งปี

วิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพอย่างไร?

ตารางข้างล่างจะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างอัตราการตั้งครรภ์จากการใช้งานอย่างถูกต้อง (Perfect-Use) กับการใช้งานจริง (Typical-Use) ของการคุมกำเนิดแต่ละวิธี โดยอัตราทั้งสองได้เก็บข้อมูลมาจากการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ โดยคู่รักจำนวน 100 คู่เป็นเวลานานหนึ่งปี

วิธีการคุมกำเนิด

อัตราการใช้งานอย่างถูกต้อง

อัตราการใช้งานจริง

ไม่มีการคุมกำเนิด

85

85

ถุงยางอนามัย

2

13

การหลั่งนอก

4

20

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดผสม วงแหวนคุมกำเนิด และแผ่นแปะคุมกำเนิด

0.3

7

ห่วงคุมกำเนิด ชนิดทองแดง

0.6

0.8

ห่วงคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมน

0.1

0.1

การฝังยาคุมกำเนิด

0.1

0.1

การเลือกวิธีคุมกำเนิดสำหรับตนเอง

ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง เช่น อายุ ความถี่การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้วิธีการคุมกำเนิดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

วิธีบางอย่าง เช่น การหลั่งนอก อาจได้ผลดีกับสภาพทางสรีรวิทยาบางอย่าง แต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์บ่อยก็อาจมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากจนเท่ากับการหลั่งภายใน ในขณะที่จำนวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับการใช้ห่วงคุมกำเนิด อาจไม่ส่งผลใดๆ หากมีห่วงอนามัยอยู่ในร่างกายอย่างถูกต้อง

การเลือกวิธีคุมกำเนิดที่ดีที่สุด คือการดูที่อัตราการตั้งครรภ์จากใช้งานจริงและการใช้อย่างถูกต้อง หากคาดว่าสามารถคุมกำเนิดอย่างถูกต้องได้ ก็ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับอัตราการใช้งานจริง

ที่มาของข้อมูล

Maegan Boutot, How effective is birth control?: The difference between using a method perfectly and typically (https://helloclue.com/articles/sex/how-effective-is-birth-control-the-difference-between-using-a-method), 28 กุมภาพันธ์ 2019.

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท


30 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
The Most Effective Birth Control Methods Revealed. WebMD. (https://www.webmd.com/sex/birth-control/best-effective-birth-control#1)
How effective is contraception at preventing pregnancy?. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/conditions/contraception/how-effective-contraception/)
Birth control: Types, devices, injections, and permanent birth control. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/162762)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป