ระวัง! แชทบ่อยๆ อาจเสียสุขภาพ ความสัมพันธ์ และเสี่ยงสมองรวน

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ระวัง! แชทบ่อยๆ อาจเสียสุขภาพ ความสัมพันธ์ และเสี่ยงสมองรวน

The smart phones dominate. Look to see which way they play, but the bear phase, players chat a row. Since the class. 1 The elderly as well. Do not do it, then maybe! I would like to leave you lacking something. This would not be banned, but I remind the girls to look good. The girls often have the disadvantage of bad health. Broken relationship And it is also the brain go haywire again. If not, check out the information below before.

1. Risk is Computer Vision Syndrome.

This name is not used for disease The use of eye gaze square screen for too long. Whether it's a computer, smart phone or tablet will have symptoms of dry eye pain, blurred vision, eye pain, neck and the back seat, which is often the case with people looking at the screen long enough. The symptoms of this disease can not solve it just by a few hours to help relieve symptoms. But the symptoms often do not have a cure, so it would be nice if they prevent this disease, it would be better. By trying to take your eyes from the screen every 20 minutes and look around at the scenery or 20 seconds, then turns back to work or chat. It is much safer

2. slow brain development

Research from Monash University. To test the ability of the brain development of adolescents with behavioral chats found that those using smartphones. Quiz, memory and comprehension scores than those who did not use a smartphone. It is assumed that Smart phones make life simpler and faster. Neglect and not acclimated to concentrate on any one thing too much. Cause errors, often also psychological studies since 2009 have found that teens chat harder. There are likely more vulnerable to stress, anxiety and potential to decrease.

3. back pain, neck, shoulders.

Most human to sit all day, it's always aches or sore neck and shoulder already. And I have to sit and chat back, neck and shoulder, it would not hurt to get down frequently. Due to the nature of the chat was sitting posture. The move to mobile smart phones on the same level as the eyes. Spine from the neck down was tense because it was not in the proper posture. Which if left Spinal pain will spread disease, chronic tension headache, and constipation may lead to heart disease at all.

The solution for this condition Poor posture like standing at a new assembly. This is not just posture reduces muscle pain only. Also stimulate the body to produce serotonin. Or a brain neurotransmitter that helps the body to feel calm. With another

4. undermining relations

This relationship may be between parents and children or friends, though, because instead of talking to each other again. May sit on opposite corners, but then I got chatting. Worse than that Some families also use the chat to talk with each other in spite of the good relationship with so old it might disappear. The best way to put the smart phone and then talk. Look somewhat better.

5. short-lived!

The sitting posture during the chat may lead to shifting of the spine. This may affect the body's internal organs. It also obstructs the respiratory system. And may lead to increased crooked spine. Also, if you like to chat. During the drive Or walking on the street It may cause an accident causing short-lived.


9 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Relationships after having a baby. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/relationships-after-a-baby/)
Understanding the Dynamics of Texting in Relationships. Verywell Mind. (https://www.verywellmind.com/understanding-the-dynamics-of-texting-in-relationships-4769077)
MS & Relationships: How To Maintain Personal Relationships with MS. WebMD. (https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ms-affect-relationships)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
การมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู่มีอาการปวดหลัง
การมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู่มีอาการปวดหลัง

คนปวดหลังต้องอ่าน...สิ่งที่ควรทำก่อนมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงคำแนะนำและข้อควรระวังเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่ม