ยา Phenytoin

เผยแพร่ครั้งแรก 11 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ยา Phenytoin

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Phenytoin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Dilantin, Ditoin, Fenitoina Rubio, Utoin-250, Dantoin, Pepsytoin-100

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Phenytoin

เฟนีโทอิน (phenytoin) เป็นยากลุ่มยาต้านชัก ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ด ประกอบด้วยเฟนีโทอิน ขนาด 50 มิลลิกรัม ยาแคปซูลประกอบด้วยเฟนีโทอิน 100 มิลลิกรัม และยาฉีดประกอบด้วยเฟนีโทอิน ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Phenytoin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ฟีเนโทอินเพิ่มเสถียรภาพของเยื่อหุ้มระบบประสาท และลดการชักโดยเพิ่มการไหลออก หรือลดการไหลเข้าของโซเดียมไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในมอเตอร์คอร์เทกซ์ระหว่างที่มีการเกิดการกระตุ้นการสร้างกระแสประสาท

ข้อบ่งใช้ของยา Phenytoin

ยาฟีเนโทอิน ชนิดยาเม็ดและแคปซูล สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคลมชัก ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ เริ่มต้นขนาด 3-4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือขนาด 150-300 มิลลิกรัมต่อวัน เพิ่มขนาดยาได้ถึง 600 มิลลิกรัมต่อวัน โดยระยะเวลาขั้นต่ำในช่วงระหว่างการเพิ่มขนาดยา คือ 7-10 วัน ขนาดสำหรับ maintenance ขนาด 200-500 มิลลิกรัมต่อวัน

ตัวยาอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Phenytoin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Phenytoin

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีโรคที่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเม็ดเลือดและกระดูกสันหลังรุนแรง
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มี AV block ระดับ 2 และ 3
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ sick sinus, sinus bradycardia, sino-atrial block
  • ไม่ใช้ยาร่วมกับเดลาเวอดีน (delavirdine)
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคขาดไทรอยด์
  • ไม่แนะนำให้ใช้ยาเพื่อรักษาอาการชักชนิด petit mal หรืออาการชักที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรืออาการชักที่มีสาเหตุจากเมทาบอลิก
  • ไม่แนะนำให้หยุดยาทันที
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต โรคตับ
  • ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Phenytoin

อาจก่อให้เกิดอาการเหงือกบวมจากการใช้ยา อาการเซ วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ การเกิดผื่นแพ้ยา Steven-Johnson syndrome ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง agranulocytosis เม็ดเลือดขาวสูง thrombocytopenia ตับวาย ตับวายเฉียบพลัน ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง กระดูกเปราะ เกิดความคิดฆ่าตัวตาย

ข้อมูลการใช้ยา Phenytoin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Phenytoin

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, Phenytoin (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Phenytoin)
medlineplus.gov/druginfo, Phenytoin (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682022.html)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป