การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกต้อง และสาเหตุของอาการไข้

เผยแพร่ครั้งแรก 29 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 7 นาที
การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกต้อง และสาเหตุของอาการไข้

Fever (fever) is not a disease, but fever is a condition in which the body's response to disease or as a result of diseases such as bacterial, viral and fungal infections, inflammatory diseases, cancer, or even certain medications can cause fever as well. In addition to knowing the cause of the fever already. Know how to wipe the fever is right and proper, it is particularly important.

The cause of the fever and fever.

Fever is defined as a body temperature above the normal range. Which is in the range of 37.5 to 38.3 degrees Celsius, the temperature at different points of the body may vary as follows.

 • Measuring the rectal Temperature above 37.5 to 38.3 degrees Celsius.
 • Measurement in the mouth Temperature above 37.7 degrees Celsius
 • Measured in the armpit and the ear canal. Temperature above 37.2 degrees Celsius

Also, we can divide the level of intensity as the temperature is below.

 • Body temperature between 37.5 to 38.4 degrees Celsius is considered a low grade fever.
 • 5 to 39.4 degrees Celsius, a moderate fever.
 • The fever with temperatures above 39.5 degrees Celsius is considered a high fever.

For the cause of the fever. There are many different factors. The fever may sometimes be the initial symptom of a serious disease of some kind.

 1. Inflammation of the body It may be no co-infections such as caused by tissue damage. Wounds from surgery Or hemolysis (hemolysis), including gout.
 2. Infection of such viral colds. influenza virus Dengue virus Bacterial infections Diarrhea from infections Infections, bladder or other organs. Or even fungal infections Fever caused by an infection from it. The causes are common.
 3. Diseases of the immune system such as autoimmune diseases, anti-yourself (SLE).
 4. The reaction caused by incompatible blood.
 5. Cancer , especially cancer of the kidney Leukemia And cancer of the lymph nodes
 6. Thromboembolism of vessels , such as pulmonary embolism, a blockage.

The symptoms of fever and the temperature is right.

Generally, if a fever occurs. What is perceived as uncomfortable feel feverish symptoms include a burning sensation in various parts of the body such as the forehead. Or by crook, such as the groin, neck, or the crook of the arm. Which causes the skin to heat up the expansion of blood vessels in the skin. For cooling to occur. There may also be redness, chills, muscle spasms associated with. And even if the sense of touch to determine whether we can probably come up with fever. But the certainty and precision of the measurements with the touch is very low. You also can not determine that. Fever that is. With violence at any level.

However, we can measure the temperature correctly and accurately by using a thermometer. (Thermometer), which has a variety of forms. Each format has its own advantages and disadvantages to the use of mercury, such as thermometers. Thermometers use infrared rays, etc. The process of using mercury thermometers are accurate.

 1. Before using the thermometer every time. Should be wiped clean with alcohol Salad thermometer and the temperature dropped to 35 degrees Celsius.
 2. When the temperature drops below 35 degrees Celsius. The thermometer placed under the tongue. The lips should be closed tightly. To prevent interference from external weather conditions. The thermometer should be ready for at least 2 minutes.
 3. After 2 minutes, remove the thermometer from the mouth. Tilt angle of 45 degrees, the thermometer will measure temperature readings easier. The temperature should be immediately taken out of the mouth.
 4. Wipes Thermometer and keep it in a safe. The mercury thermometer If there could be a danger of mercury.

Fever should see a doctor.

Although symptoms may not be serious medical condition. Including medication at home, it can be easily alleviated symptoms. But if you have a high fever, floating over 39.5 degrees Celsius medicine and fever are reduced. Pain, muscle pain, eye socket exhausted should immediately see a doctor to determine the cause and treated properly. Because releasing a high fever for a long time. May cause seizures, especially in young children. In particular, certain diseases like dengue. If not diagnosed quickly, it might harm or death.

When dealing with fever

When fever occurs. The first thing that should be made as soon as possible to wipe fever. To reduce body temperature as quickly as possible. To prevent complications like seizures, especially in young children. By wiping a fever that can keep up with fever higher than 38.5 ° C fever, but the towels should be done the correct way. And regularly Also, eating antipyretics, such as paracetamol. (paracetamol) drug ibuprofen (ibuprofen) or aspirin can reduce fever more quickly.

[caption id = "" align = "aligncenter" width = "300"] wipe fever [/ caption].

Although the symptoms can be reduced by cleaning fever. And eating antipyretics But the best solution is to treat the cause of the fever, such as bacterial sepsis. Patients should receive appropriate antibiotics to eliminate the infection is gone. Or inflammatory conditions of the skin or wound. You should treat the inflammation that occurs. Symptoms can disappear on their own.

Wiping a fever valid.

Wiping the antipyretic action to correct it. In addition to helping patients feel comfortable and pleasant texture. It also improves the heat from the body to get even better results. The methods and tips to wipe fever is right there below.

 • Wiping a fever should not do it too often. The advice of the doctors said. Should wipe away each time, 2 to 4 hours, and the temperature should be measured with a thermometer after 30 minutes, then wipe it away, for sure, was eager to wipe away or not. Also, drinking clean water after cleaning. Can help drive the heat away from the body as well.
 • The water used to clean the fever. Clean water should be at a temperature equal to the external environment. But if the patient is feeling chills. It may take a little warm water was added to the mix. The towel should choose fabrics that are capable of wetlands in the towel. And choose a fabric that is not too big, not small.
 • Bring a towel moistened with clean water to prepare wet enough. Wring out a damp cloth Do not get too dry. It will be effective in reducing fever reduction. In addition, the warm water in the fabric also gives patients a respite from the chills as well.
 • Wiping a fever should start from the first face may wipe over the area with the blood supply, such as the forehead. It will help cool the body has increased. This may take 1 to 2 towels, a piece of cloth dampened with water. Placed on forehead Leave for 3 to 5 minutes or until the cloth is placed to heat up.
 • Once at the top, then wipe fever. Began to wipe the bottom, starting from the neck area. This should be wiped over and then wipe away the armpit arms by crook the armpit, the arm and neck. May bring a towel lightly moistened with water and leave it for 3 to 5 minutes, as well as the forehead.
 • Another trick to wipe antipyretic to reduce fever quickly is to wipe the arm back up. Wiping from the fingertips. Wipe away the arm The reverse wipe believe this. Makes skin pores open up. Thereby cooling more quickly.
 • To wipe the bottom of the body. I should like to wipe the forearm was wiped out from the toe up. And take a damp cloth and leave it in the groin area for a 3 to 5 minutes, such as the arms, neck and forehead, the whole process of wiping the face until the fever from the legs. It may take up to 20 minutes each time.

Advice and prohibition of wiping fever.

Even wiping the fever is not complicated, but how many people may have misconceptions about the towels. Or sometimes abusive practices. As a result, the fever is more severe than the original.

 • During fever Patients should be added to drinking water. Because water can help take the heat out of the body. Excreted through sweat glands. Including the diuretic
 • After wiping the fever already. Patients should wear clothing that is comfortable to wear. The thickness of the fabric no more. It may be difficult to vent body heat. Also, if the towel. Patients chills Should be wiped off immediately, because if forced to wipe. Fever may be worse.
 • Water used for cleaning the fever. Change the color of the water changes. Or impurities in the water. The fabric used towels should be washed thoroughly after use. And to prevent infection between individuals. The fabric used to wipe the cloth should be a unique identification. It should not be combined with any other patient.
 • Do not apply any powder or steep slope after a wipe. Because these cosmetics may clog the pores. The heat makes the body more difficult to drain out. Fever may be lower than normal.
 • Also, avoid using cold water to wipe the patient. Because of cold water, it can stimulate the chills. It also improves muscle spasm. Which is the major cause heat to build up inside the body.
 • During the dry fever. Including while sleeping Avoid opening windows or air conditioning is necessary. The temperature of the ambient air or reduced. Can stimulate the body chills than ever. It may cause fever, body temperature does not stay down too.

Fever is the body's response to the anomalies that occur, such as infection or inflammatory diseases. We can measure the fever breaks and severity of fever using a thermometer. There are many types and patterns of use. The first thing to do is to wipe up when the fever-reducing fever. If done with proper and correct. Body temperature will be reduced. But if, after wiping the symptoms do not improve, you should take aspirin. Or sometimes it may be necessary to visit a doctor. To get a thorough diagnosis.


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
How to prevent germs from spreading . NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-prevent-germs-from-spreading/)
The Healthiest Way to Wipe Your Butt. Verywell Health. (https://www.verywellhealth.com/healthiest-way-to-wipe-your-butt-4154369)
How To Clean and Disinfect Schools To Help Slow the Spread of Flu. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)