ตรวจสุขภาพ

การตรวจหา Androstenedione จากการเจาะเลือด

เผยแพร่ครั้งแรก 24 ก.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที

การตรวจหา Androstenedione จากการเจาะเลือด ทำเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดจากฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งอาจมีผลมาจากการทำงานที่ผิดปกติของต่อมหมวกไต อัณฑะ หรือรังไข่ ปกติแล้วแพทย์จะตรวจ Androstenedione หลังความผิดปกติของเทสโทสเตอโรน หรือ 17-Hydroxyprogesterone

ชื่ออื่น: AD

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

ชื่อทางการ: Androstenedione

จุดประสงค์การตรวจ Androstenedione

การตรวจ Androstenedione จากเลือด มีจุดประสงค์หลักดังต่อไปนี้

 • ประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต รังไข่ หรืออัณฑะ
 • ประเมินการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอวัยวะเพศชายและลักษณะทางกายภาพ
 • หาสาเหตุของอาการที่เกิดจากการมีแอนโดรเจนมากกว่าปกติในผู้หญิงที่มีระดับเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น โดยทำควบคู่กับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

นอกจากนี้แล้ว แพทย์อาจตรวจระดับของ Androstenedione เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

 • ประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต และแยกความแตกต่างระหว่างภาวะที่มีการหลั่งแอนโดรเจนที่เกิดจากต่อมหมวกไต กับแอนโดรเจนที่มีต้นกำเนิดมาจากรังไข่หรืออัณฑะ หากผลตรวจของฮอร์โมน DHEAS และเทสโทสเตอโรนผิดปกติ
 • ช่วยวินิจฉัยเนื้องอกในต่อมหมวกไตชั้นนอก หรือเนื้องอกด้านนอกต่อมหมวกไตที่หลั่ง ACTH รวมถึงแยกภาวะเหล่านี้จากเนื้องอกรังไข่หรือเนื้องอกอัณฑะ และโรคมะเร็ง
 • วินิจฉัย Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมหมวกไต และติดตามการรักษา CAH นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเทสโทสเตอโรน และ 17-Hydroxyprogesterone ได้อีกด้วย
 • ช่วยวินิจฉัยภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) และตัดความเป็นไปได้อื่นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก
 • ช่วยวินิจฉัยภาวะขาดประจำเดือน และการมีขนขึ้นตามร่างกายและใบหน้ามากกว่าปกติในผู้หญิงที่มีผลตรวจฮอร์โมน DHEAS เทสโทสเตอโรน และฮอร์โมนชนิดอื่นๆ ผิดปกติ เช่น FSH LH โปรแลคติน และเอสโตรเจน
 • วินิจฉัยสาเหตุของการมีลักษณะทางกายแบบผู้ชายในเด็กผู้หญิงที่อายุน้อย และการเป็นหนุ่มเร็วกว่าวัยในเด็กผู้ชายที่อายุน้อย
 • ช่วยหาสาเหตุของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ และตรวจภาวะรังไข่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ (Ovarian failure) หรือภาวะมีบุตรยากในเพศชาย (Testicular failure)

เมื่อไรที่ต้องตรวจ Androstenedione?

แพทย์อาจสั่งให้ตรวจ Androstenedione ควบคู่ หรือหลังจากตรวจฮอร์โมนชนิดอื่นๆ แล้วพบความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ ส่วนภาวะอื่นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจแอนโดรสตีนไดโอน มีดังนี้

 • เมื่อต้องการประเมินการทำงานของต่อมหมวกไต รังไข่ หรืออัณฑะ
 • ทารกผู้หญิงมีอวัยวะเพศภายนอกที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
 • เด็กผู้หญิงที่อายุน้อยมีลักษณะเด่นของเพศชายที่อาจเกิดจาก CAH หรือภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีแอนโดรเจนมากกว่าปกติ
 • เด็กผู้ชายมีสัญญาณของการเป็นหนุ่มไวกว่าปกติ เช่น อวัยวะเพศใหญ่ มีกล้าม มีขนที่อวัยวะเพศ หรือมีเสียงทุ้มก่อนที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามปกติ
 • เด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
 • หญิงสาวที่มีบุตรยาก และมีความผิดปกติ เช่น มีเสียงทุ้ม ไม่มีประจำเดือน หรือรอบเดือนผิดปกติ หัวล้านแบบผู้ชาย และมีกล้าม เป็นต้น

รายละเอียดการตรวจ Androstenedione

Androstenedione เป็นแอนโดรเจนที่เป็นหนึ่งในฮอร์โมนเพศชาย มีหน้าที่จำแนกความแตกต่างทางเพศของผู้ชายและผู้หญิง และเกี่ยวข้องกับการมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชาย เช่น การมีเสียงใหญ่ และการมีหนวดขึ้นที่ใบหน้า

แม้ว่าแอนโดรสตีนไดโอนจะเป็นฮอร์โมนเพศชาย แต่ก็สามารถพบได้ทั้งในเลือดของผู้ชายและผู้หญิง เพราะฮอร์โมนชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายสามารถแปลงเป็นแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน หรือเอสโตรเจนในเพศหญิง

ระดับของแอนโดรสตีนไดโอนในเลือดจะผันแปรในระหว่างวันแบบ Diurnal Pattern และจะผันแปรในระหว่างรอบเดือนของผู้หญิง แพทย์จึงสามารถนำแอนโดรสตีนไดโอนมาใช้เป็นตัวชี้วัดการทำงานของต่อมหมวกไต การผลิตแอนโดรเจน หรือการทำงานของรังไข่และอัณฑะได้ โดยปกติแล้วแพทย์จะตรวจ Androstenedione หลังพบความผิดปกติของเทสโทสเตอโรน หรือ 17-Hydroxyprogesterone

การเป็นเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต เนื้องอกที่ผลิต ACTH และภาวะ Adrenal Hyperplasia สามารถทำให้แอนโดรสตีนไดโอนถูกผลิตออกมามากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic ovary syndrome (PCOS)) ก็อาจมีระดับของแอนโดรสตีนไดโอนสูงเช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

ความหมายของผลตรวจ Androstenedione

การมีแอนโดรสตีนไดโอนเพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงเนื้องอกต่อมหมวกไต มะเร็งต่อมหมวกไต และโรค Congenital adrenal hyperplasia (CAH) แต่หากพบแอนโดรสตีนไดโอนต่ำ อาจเกิดจากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ ต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ หรือการที่รังไข่หรืออัณฑะทำงานได้น้อยลง

ผู้ที่เป็นโรค CAH ที่กำลังรักษาด้วย Glucocorticoid Steroids หากมีแอนโดรสตีนไดโอนอยู่ในระดับปกติ ก็มีแนวโน้มว่าการรักษาช่วยยับยั้งการผลิตแอนโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ถ้าพบระดับแอนโดรสตีนไดโอนเพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการรักษา

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ Androstenedione

นอกจากการตรวจ Androstenedione เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ตรวจนักกีฬาที่แอบใช้แอนโดรสตีนไดโอนเป็นสารกระตุ้นได้อีกด้วย สาเหตุหนึ่งที่มีการนำฮอร์โมนชนิดนี้ไปฉีดเป็นสารกระตุ้น เพราะร่างกายสามารถเปลี่ยนแอนโดรสตีนไดโอนเป็น Anabolic steroid เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือการขัดขวางการเจริญเติบโตของกระดูก ทำให้ตับเสียหาย และอาจส่งผลเสียต่อหัวใจ

ที่มาของข้อมูล

Lab Test Online, Androstenedione (https://labtestsonline.org/tests/androstenedione), 27 December 2018.


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Androstenedione Is a Banned Steroid. Verywell Fit. (https://www.verywellfit.com/androstenedione-andro-3120519)
Androstenedione - an overview. ScienceDirect. (https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/androstenedione)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม