ยา Bestatin / Zimmex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Colchicine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metformin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Coumadin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Allopurinol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Enalapril - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Atarax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Aller-Tab - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dimenhydrinate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Triamterene - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Azelastine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Potassium chloride - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Bromhexine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Glyceryl Guaiacolate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dextromethorphan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา คลอทาลิโดน - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ไดโคลเฟนาไมด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hydroxyzine / Loratadine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Quinethazone / Spironolactone
ยา Montelukast - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ephedrine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Erlotinib - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Gefitinib - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Osimertinib - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pazopanib - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nexavar - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cordarone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Clotrimazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Plavix - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cinnarizine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lipitor - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ampicillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา AMK / Augmentin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Acetylcysteine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ventolin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Vancomycin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Triamcinolone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tetracycline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
best statin
ortrip
Xyzal
ยาบำรงเลอด
ยา Fenoterol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ipratropium Bromide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ไซโปรเฮปทาดีน ไฮโดรคลอไรด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Desloratadine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fexofenadine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา เมทาโซลาไมด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metolazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Spironolactone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยารักษาโรคกระเพราะ
ยา Paracetamol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
หน้าใส
ฮอร์โมน
Folic acid
ยาฆ่าเชื่อ
ขับเสมหะ
ยารักษาซึมเศร้า
ยาลดน้ำหนัก
วิตามินBรวม
ketoconazole
ยาเเก้เเพ้เเก้คัน
ยาแก้ไอ
ยาฆ่าเชื้อ
ยา B-Lady - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Justima - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา โกวานาอีดี 28 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dailyton - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lubric-Eyes - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Aripiprazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pioglitazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Divalproex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zolpidem - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amitriptyline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amoxicillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zovirax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา 5-HTP / 5-Hydroxytryptophan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Charcoal - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
Ashwagandha - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Astaxanthin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
​อึ่งคี้ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Berberine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Biotin - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Bromelain - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
แคลเซียม - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Chlorella - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
คลอโรฟิลล์ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
Choline - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
Chromium - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันมะพร้าว - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันตับปลา - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Colloidal Silver - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Conjugated Linoleic Acid - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ถั่งเช่า - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
Creatine - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Damiana - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Echinacea - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Emu Oil - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
Evening Primrose Oil - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง