กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

ประกันทุพพลภาพระยะสั้น (short-term disability insurance)

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประกันทุพพลภาพระยะสั้น
เผยแพร่ครั้งแรก 29 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 29 ธ.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
ประกันทุพพลภาพระยะสั้น (short-term disability insurance)

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

  • ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวสิ้นเชิง หมายความถึง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกอย่างในการประกอบอาชีพของตนได้ เช่น เป็นพนักงานขับรถแล้วขาขวาหัก ต้องเข้าเฝือก ขับรถไม่ได้ ถือเป็นทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวบางส่วน หมายความถึง ความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานบางส่วนในการประกอบอาชีพประจำของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นบางแห่งนิยามคำว่า ทุพพลภาพเป็นการที่ไม่สามารถทำงานของคุณได้ ซึ่งนิยามว่า “อาชีพของตนเอง” แต่กรมธรรม์อื่นนิยามทุพพลภาพว่าเป็นการที่ไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้เลย หรือนิยามว่า “อาชีพใด ๆ ”
  • ส่วนใหญ่แล้วกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นจะต้องการหลักฐานจากแพทย์ที่อธิบายภาวะของคุณ ประมาณระยะเวลาที่จะต้องขาดงาน และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะรอคอยระหว่างวันที่ขาดงานและวันที่ได้รับผลประโยชน์
  • บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยแตกต่างกัน มีเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์รูปแบบใดก็ตาม ควรศึกษาเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ดีก่อนซื้อ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
  • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ประกันทุพพลภาพระยะสั้น หรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน อาจเป็นคำที่หลายคนไม่คุ้นเคยมากเท่ากับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักว่า ประกันทุพพลภาพระยะสั้น หรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ทุพพลภาพคืออะไร ?

ทุพพลภาพหมายความว่า การสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ แบ่งออกเป็น 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

  • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  • ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
  • ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวบางส่วน

ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะ "ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง" และ "ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวบางส่วน" 

ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวสิ้นเชิง หมายความถึง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกอย่างในการประกอบอาชีพของตนได้ เช่น เป็นพนักงานขับรถแล้วขาขวาหัก ต้องเข้าเฝือก ขับรถไม่ได้ ถือเป็นทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

ทุพพลภาพถาวรชั่วคราวบางส่วน หมายความถึง ความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานบางส่วนในการประกอบอาชีพประจำของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง  

ประกันทุพพลภาพระยะสั้นใช้ได้อย่างไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นส่วนใหญ่มีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ คุณหรือนายจ้างของคุณจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน เมื่อเกิดความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ทำให้ทำงานไม่ได้ คุณสามารถยื่นขอผลประโยชน์ได้โดยติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือทางตัวแทนประกันของคุณ

ส่วนใหญ่แล้วกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นจะต้องการหลักฐานจากแพทย์ที่อธิบายภาวะของคุณ ประมาณระยะเวลาที่จะต้องขาดงาน และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะรอคอยระหว่างวันที่ขาดงานและวันที่ได้รับผลประโยชน์

นายจ้างอาจต้องการให้ใช้วันลาป่วยเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ก่อนที่ทางกรมธรรม์จะเริ่มจ่ายให้ เมื่อระยะรอคอยสิ้นสุดลง คุณจะได้รับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่คุณเคยได้รับก่อนการทุพพลภาพ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ตัวอย่างเช่น หากเคยได้รับเงิน 1000 บาทต่อสัปดาห์ และประกันของคุณจ่าย 60% ของเงินที่ได้รับก่อนทุพพลภาพ คุณจะได้เงินผลประโยชน์ 600 บาท ต่อสัปดาห์ 

โดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์ระยะสั้นจะมีช่วงระหว่าง 9-52 สัปดาห์ และหลังจากนั้นผลประโยชน์ของคุณก็สิ้นสุดลง คุณอาจมีตัวเลือกคือ ย้ายไปเป็นกรมธรรม์ทุพพลภาพระยะยาวแทน หรือซื้อประกันรายได้เสริมสำหรับกรณีทุพพลภาพ (social security disability insurance) 

กรมธรรม์ระยะสั้นแตกต่างอย่างไร

แม้ว่ากรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่อาจแตกต่างกันไปในความจำเพาะบางอย่าง 

นิยามของทุพพลภาพ: กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นบางแห่งนิยามคำว่าทุพพลภาพเป็นการที่ไม่สามารถทำงานของคุณได้ ซึ่งนิยามว่า “อาชีพของตนเอง” แต่กรมธรรม์อื่นนิยามทุพพลภาพว่าเป็นการที่ไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้เลย หรือนิยามว่า “อาชีพใด ๆ ”

Service wait นายจ้างบางคนอาจเสนอแผนประกันทุพพลภาพระยะสั้นให้คุณหลังจากทำงานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี

ระยะไม่คุ้มครอง แม้ว่าอาจไม่ใช่สิ่งปกติ แต่ระยะไม่คุ้มครองอาจยาวนานได้ถึง 180 วัน โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์ที่มีระยะรอคอยนานกว่าจะมีเบี้ยประกันต่ำกว่า ประกันทุพพลภาพที่ต่างกันอาจมีระยะไม่คุ้มครองที่ต่างกัน 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ตัวอย่างเช่น บางแผนประกันอาจมีระยะไม่คุ้มครอง 7 วันสำหรับความเจ็บป่วย และไม่คุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดนอกเหนือจากงาน

อัตราของผลประโยชน์มีความหลากหลาย แต่มักอยู่ระหว่าง 40-70% ของเงินเดือนที่คุณได้รับก่อนเกิดการทุพพลภาพ

หากต้องการอัตราที่สูงกว่านี้ คุณอาจต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้น กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นบางแห่งเปลี่ยนอัตราของผลประโยชน์ในระหว่างช่วงที่ได้รับผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ของคุณอาจจ่าย 80% สำหรับ 3 สัปดาห์แรกของช่วงทุพพลภาพ และ 50% ในช่วงรับผลประโยชน์ที่เหลือ

ช่วงได้รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นอาจยอมให้คุณกลับไปทำงานได้ในรูปแบบช่วงทดลอง 

ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ของคุณอาจให้ช่วงทดลองแก่คุณ 2 สัปดาห์ หากคุณกลับไปทำงานเป็นเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ และพบว่าคุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความทุพพลภาพ ทางกรมธรรม์จะยอมจ่ายผลประโยชน์ให้กับคุณต่อไปเสมือนว่า คุณยังไม่ได้กลับไปทำงาน

การเปลี่ยนเบี้ยประกัน

การเปลี่ยนเบี้ยประกัน หากทำสัญญากรมธรรม์ระยะสั้นชนิดที่ยกเลิกไม่ได้ ทางบริษัทประกันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกัน หรือผลประโยชน์ได้ 

แต่หากทำสัญญากรมธรรม์ที่รับรองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญา (guaranteed renewable policy) ทางบริษัทประกันจะยอมให้เปลี่ยนเบี้ยประกันได้ แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งกลุ่มของผู้ถือกรมธรรม์

ข้อยกเว้น หลายกรมธรรม์ไม่คุ้มครองภาวะทุพพลภาพที่เกิดจากความพยายามฆ่าตัวตาย การติดยาเสพติด สงคราม หรือความพยายามก่ออาชญากรรม สภาวะทางกายก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อยกเว้นเช่นกัน 

รวมทั้งการบาดเจ็บจากงาน ซึ่งมีการคุ้มครองจากประกันชดเชยของผู้ทำงานอยู่แล้ว ก็ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองเช่นกัน 

จะทำประกันทุพพลภาพระยะสั้นได้อย่างไร

การตกลงทำสัญญากรมธรรม์เป็นกลุ่ม

นายจ้างของคุณอาจเสนอแผนประกันทุพพลภาพระยะสั้นให้ในลักษณะทางเลือกของผลประโยชน์ที่ได้จากงาน หากบริษัทของคุณเสนอประกันทุพพลภาพระยะสั้น คุณสามารถตกลงทำสัญญาดังกล่าวได้ในช่วงการลงทะเบียนเริ่มต้น (initial enrollment period) 

ในช่วงเวลานี้ ประกันทุพพลภาพระยะสั้นส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองโดยยึดจากภาวะโรคที่คุณเป็นอยู่เดิม ดังนั้นการทำสัญญาในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

คุณอาจต้องทำงานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงได้รับความคุ้มครองของโรคที่เป็นอยู่เดิม (รู้จักกันในชื่อระยะยกเว้น หรือ exclusionary period) แต่คุณก็ยังสามารถตกลงทำสัญญาได้ 

หากคุณไม่ทำสัญญาในช่วงลงทะเบียนเริ่มต้น คุณอาจต้องผ่านการรับประกันประวัติทางการแพทย์ โดยทางบริษัทประกันจะตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ของคุณเพื่อค้นหาว่า คุณมีโรคประจำตัวใดอยู่หรือไม่ หากคุณมี ทางบริษัทอาจปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครอง หรือมีระยะยกเว้นสำหรับโรคนั้น

บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยแตกต่างกัน มีเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์รูปแบบใดก็ตาม ควรศึกษาเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ดีก่อนซื้อ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 

ที่สำคัญควรเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทที่มีความมั่นคง ไว้ใจได้ โปร่งใสในการบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป