จะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กอย่างไร?

การสนทนาแบบเปิดจะช่วยให้พ่อแม่ได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
เผยแพร่ครั้งแรก 1 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
จะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กอย่างไร?

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

  • สังคมปัจจุบันที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพราะติดภาระกิจต้องไปทำงานนอกบ้าน กรณีเช่นนี้สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเตรียมอนุบาลจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลบุตรหลานของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  • การเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเตรียมอนุบาล ที่มีมาตรฐานและดูปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยการสื่อสาร พูดคุยกับครู หรือผู้ดูแลเด็ก อย่างตรงไปตรงมา หรือที่เรียกว่า "การสนทนาแบบเปิด" 
  • ดังนั้นการสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน และพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กรวมทั้งทักษะ พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม ปฏิกิริยาเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ เป็นอย่างไร
  • ข้อมูลเหล่านี้ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถนำมาแก้ไข (หากเป็นปัญหา หรือความบกพร่อง) หรือนำมาต่อยอดและพัฒนาทักษะความสามารถ ความถนัดของบุตรหลานของตนให้ดีขึ้นอีกด้วย 
  • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

สังคมปัจจุบันที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพราะติดภาระกิจต้องไปทำงานนอกบ้าน กรณีเช่นนี้สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเตรียมอนุบาลจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลบุตรหลานของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเตรียมอนุบาล ที่มีมาตรฐานและดูปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนเป็นอันดับแรก

ตามด้วยการสื่อสาร พูดคุยกับครู หรือผู้ดูแลเด็ก อย่างตรงไปตรงมา หรือที่เรียกว่า "การสนทนาแบบเปิด" เพื่อให้ทางสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลได้เข้าใจลักษณะนิสัยของบุตรหลานของคุณคร่าวๆ ก่อน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ประโยชน์ของการสื่อสารกับครู หรือผู้ดูแลเด็ก 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทุกรายต่างมีความต้องการอยากรู้และกังวลที่ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตรหลานไม่ได้อยู่ในสายตาเช่นนี้ ดังนั้นการสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน และพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก

รวมทั้งทักษะ พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม ปฏิกิริยาเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ เป็นอย่างไร 

ข้อมูลเหล่านี้ยังทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถนำมาแก้ไข (หากเป็นปัญหา หรือความบกพร่อง) หรือนำมาต่อยอดและพัฒนาทักษะความสามารถ ความถนัดของบุตรหลานของตนให้ดีขึ้นอีกด้วย

วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ให้ความดูแลเด็ก

ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการจะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในความจริงแล้ว ผู้ให้การดูแลเด็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลจำนวนไม่น้อยพยายามให้ข้อมูลกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความคืบหน้าของเด็กๆ โดยมักจะส่งเป็นรายงานประจำวันในกระเป๋าเด็ก หรือในสมุดโน๊ตให้เด็กเอากลับบ้าน 

ในรายงานความคืบหน้าเหล่านี้ ผู้ให้การดูแลเด็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลอาจจะอธิบายรายละเอียดของบทเรียน ความสำเร็จพิเศษที่ทำได้ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้กระทั่งอาหารกลางวันที่เด็กรับประทาน

พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กเล็กมักจะชื่นชอบรายงานลักษณะนี้มากเพราะทำให้รับรู้ความเป็นไปของเด็กอย่างละเอียด เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังเล็กเกินกว่าที่จะสามารถพูดคุย หรืออธิบายงกิจกรรมที่ได้ทำไปในแต่ละวัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตสามารถช่วยให้พ่อแม่เข้าถึงผู้ให้การดูแลเด็ก หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอนุบาลได้ ผู้ดูแลบางคนอาจยินดีให้ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถให้วีดีโอคอล หรือเฟซไทม์ เข้ามาดูเด็กๆ ในระหว่างวันได้ 

บางกิจกรรมหากผู้ให้การดูแลไม่สะดวก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาล ไม่สะดวกในการให้วีดีโอคอล หรือเฟซไทม์ ก็อาจถ่ายเป็นคลิป หรือไลฟ์สด หรือใช้โปรแกรม ZOOM หรือถ่ายภาพนิ่งส่งให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ดู พร้อมๆ กันแทน 

หากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ส่งเด็กโตไปสถานรับดูแลเด็ก พวกเขาอาจสอนให้เด็กส่งข้อความง่ายๆ ทางโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้

บางกรณี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ยังอาจส่งรูปถ่ายของครอบครัว หรือสัตว์เลี้ยงไปยังสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ คิดถึงบ้านระหว่างอยู่ที่โรงเรียน

พบปะกับผู้ให้การดูแลเด็ก

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถติดต่อกับผู้ให้การดูแลเด็กเหล่านี้ก็คือ การรักษาความสัมพันธ์ให้ดี พ่อ แม่ ผู้ปกครองอาจมีการไปเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลด้วยตนเองในระหว่างวัน เพื่อพบปะพูดคุย

หรืออาจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การช่วยเตรียมอาหารกลางวัน การไปเดินเล่นในสวน การทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในช่วงเวลาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

พูดคุยกับผู้ให้การดูแลเด็กทุกวัน

แม้ว่าพ่อ แม่ ผู้ปกครองอาจจะไม่สามารถหาเวลามาเยี่ยมที่ศูนย์ดูแลเด็กได้ แต่ควรต้องติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานลูกของตนเองอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลทุกๆ วัน

แม้จะไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง แต่ปัจจุบันก็มี "ตัวช่วย" ในการดูแลบุตรหลานอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากมาย สิ่งสำคัญคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องไม่ละเลยที่จะใส่ใจบุตรหลานของตนเอง 

ทั้งการติดตามข้อมูลต่างๆ ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่มีโอกาสได้เห็น หรือสัมผัสระหว่างที่บุตรอยู่ในสถานรับเลี้ยง หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาล และเมื่อมีเวลาได้อยู่กับบุตรหลาน ควรให้เวลา ให้ความรัก การเอาใจใส่พวกเขาอย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองอาจเลียบเคียงถามถึงความเป็นอยู่ ความรู้สึกของบุตร หลาน ที่มีต่อสถานรับเลี้ยง หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นๆ ด้วยคำถามง่ายๆ เช่น หนูชอบที่นี่ไหม คุณครูดุไหมลูก พี่เลี้ยงดูแลหนูดีไหม 

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้ประกอบการตัดสินใจว่า ควรให้บุตรหลานอยุู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยง หรือโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นๆ ต่อไปหรือไม่ ด้วย

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ไอเดียของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับวัยรุ่น
ไอเดียของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับวัยรุ่น

ไอเดียของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับวัยรุ่นมากกว่า 50 อย่าง

อ่านเพิ่ม
ไข้อีดําอีแดง ข้อมูล สาเหตุ อาการ การติดต่อ รักษา และป้องกัน
ไข้อีดําอีแดง ข้อมูล สาเหตุ อาการ การติดต่อ รักษา และป้องกัน

รู้จักโรคชื่อไทยๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในลำคอ ทำให้มีผื่นแดง สาก หนาขึ้นตามลำตัวและใบหน้า

อ่านเพิ่ม