ผลกำไรไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

เผยแพร่ครั้งแรก 9 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ผลกำไรไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ลองคิดดูว่าหากผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินสำหรับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำสะอาด คุณภาพของอากาศและผืนดิน กลุ่มที่สนับสนุนและองค์กรวิจัยหลายแห่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ราคาถูกรวมถึงอาหารจะมีราคาแพงขึ้นหากพิจารณาค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทให้คำปรึกษา trucost ที่คำนวณปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากเจาะลึกถึงปัญหานี้โดยการสืบสวนว่าอุตสาหกรรมทั่วโลกจะได้กำไรในระยะยาวหรือไม่หากคิดค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วย

รายงานของ trucost ที่ชื่อ “ความเสี่ยงของทรัพยากรทางธรรมชาติ: บริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 100 อันดับ” ซึ่งจัดทำโดยโปรแกรมเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีววิทยา (TEEB) ของ UNEP พบว่าทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมโลกที่มีผลกระทบล้วนขาดทุน ไม่มีอุตสาหกรรมหลักใดเลยที่จะได้ผลกำไรมากเกินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

การศึกษานี้จัดอันดับสูงสุดของผลกระทบในแต่ละภาคส่วนและแบ่งผลย่อย ๆ ตามภูมิภาค เพื่อที่บริษัทและนักลงทุนจะได้สามารถประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีค่า ทั้งจากกิจกรรมโดยตรง การจัดหาวัตถุดิบ พื้นที่เพาะปลูก นักวิจัยใช้วิธีที่เรียกว่า True cost accounting (TCA) เพื่อวัดต้นทุนและผลที่ได้ของอุตสาหกรรมหลายชนิด โดยใช้ข้อมูลจากทั่วโลก เพื่อวัดทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลรวมของวัตถุดิบทางนิเวศวิทยาและนิเวศบริการ ซึ่งทางอุตสาหกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งทางอุตสาหกรรมและเขตต่าง ๆ

Trucost พบว่าในทั่วโลกแล้ว มูลค่าที่แท้จริงของทรัพยากรทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้และถูกใช้โดยภาคส่วนของอุตสาหกรรมระดับบนมีมูลค่าประมาณ 7.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 13 เปอร์เซ็นต์ของผลิตผลทางเศรษฐกิจทั้งหมดในปี 2013

รายงานดังกล่าว

TEEB จัดทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจล่าสุดที่มีต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ เนื่องจากตระหนักว่าความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกจากสมาชิกชนชั้นกลางรุ่นใหม่ถึงสามพันล้านคน

อ้างอิงจากรายงานดังกล่าว ผลกระทบทางสุขภาพและการขาดแคลนน้ำจะทำให้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางภาครัฐต้องออกมาทำอะไรบางอย่าง TEEB AgFood เป็นโครงการย่อยที่เน้นไปยังค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรทั่วโลก

การปลูกข้าวสาลีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการทำปศุสัตว์ในอเมริกาใต้และเอเชียใต้ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อม แต่ทำกำไรได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายทางสังคมดังกล่าว จากทุกภาคส่วนทั่วโลก ค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาจากการยอมให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (38%) การใช้น้ำ (25%) และการใช้ที่ดิน (24%)

ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบที่รุนแรงจากทางการเกษตรยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่พึ่งพาผลิตผลทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ของ Trucost พบว่าผลกำไรของพ่อค้าขายปลีกเสื้อผ้าได้รับผลกระทบมากถึง 50% จากความผันผวนของราคาฝ้าย การค้าทางการเกษตรกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก และความเสี่ยงเหล่านี้ก็มากพอที่จะทำให้ที่ประชุมเศรษฐกิจโลกอ้างถึง “วิกฤติของแหล่งน้ำ” และ “ความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก” ร่วมกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางวัตถุดิบที่ใหญ่หลวงที่สุดที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญ อ้างอิงจากผู้เขียน

“ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตได้ (soft commodity) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีความผันผวนเนื่องจากน้ำท่วม และผลกระทบดังกล่าวต่อผลกำไรของบริษัท ดุลการค้าของชาติ และภาวะเงินเฟ้อ ยิ่งเน้นย้ำการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของผลตอบแทนการลงทุน (investment return)” Alastair Macgregor กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Trucost กล่าว “กระแสในเรื่องดังกล่าวดูจะเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมกับความยากลำบาก”

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงจะสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมของโลกหลายประเภท แต่รายงานนี้สรุปว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนควรรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ในการจัดการความเสี่ยงและเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน “นโยบายของรัฐบาลที่จะจัดการกับความท้าทายดังกล่าวรวมถึงกฎข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางการตลาดที่อาจรวมค่าใช้จ่ายทางทรัพยากรธรรมชาติและลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลภาวะ” อ้างอิงจากผู้เขียนรายงาน

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเรา แต่เราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราไม่ได้ตรวจวัด และในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงธุรกิจจำนวนน้อยที่วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขา” Pavan Sukhdev ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ TEEB สำหรับการรวมกลุ่มทางธุรกิจกล่าว “การแก้ปัญหานี้เป็นหัวใจของการทำธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืนของธุรกิจเอง”

Trucost ได้ตีพิมพ์บทความ รายงาน และ infographics มากมายที่มุ่งให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของอุตสาหกรรมการเกษตร “ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงสำหรับมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้า” พบว่าหากพิจารณาค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว ครอบครัวจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ 22% สำหรับมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้าตามปกติ นอกจากนี้ Trucost ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น กาแฟ ซีเรียลอาหารเช้า ผลไม้ และชีส โดยการให้บริการแก่รัฐบาล นักลงทุน และบริษัท ทางองค์กรคาดหวังให้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อทำรายการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิต


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Sustainability Pathways: Full-cost accounting. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (Available via: http://www.fao.org/nr/sustainability/full-cost-accounting/en/)
True Cost Accounting. Sustainable Food Trust. (Available via: https://sustainablefoodtrust.org/key-issues/true-cost-accounting/)
True Cost Accounting. Future of Food. (Available via: https://futureoffood.org/impact-areas/true-cost-accounting/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)