ภาวะตาบอดครึ่งซีก (Hemianopsia)

ภาวะตาบอดครึ่งซีก เป็นภาวะที่ผู้ป่วยจะมองเห็นภาพเพียงครึ่งเดียวจากดวงตาที่ปกติ มักเกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทส่วนไขว้ประสาทตาที่เกี่ยวข้องกับโรคในสมอง
เผยแพร่ครั้งแรก 30 พ.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 5 ส.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ภาวะตาบอดครึ่งซีก (Hemianopsia)

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจตา รักษาโรคตาวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 437 บาท ลดสูงสุด 61%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ภาวะตาบอดครึ่งซีก หมายถึงภาวะที่ตาซ้ายหรือตาขวาสูญเสียการมองเห็นครึ่งหนึ่ง หรือการมองเห็นภาพเพียงครึ่งเดียวในตาทั้งสองข้าง สาเหตุที่พบบ่อย คือ โรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกในสมอง และการบาดเจ็บที่สมอง

โดยปกติสมองซีกซ้ายจะได้รับการมองเห็นจากตาขวา และในทางกลับกัน สมองซีกขวาจะรับการมองเห็นมาจากตาซ้าย ข้อมูลจากเส้นประสาทตาจะนำสัญญาณประสาทข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสมองผ่านโครงสร้างในสมองส่วนรูปกากบาทที่เรียกว่า ส่วนไขว้ประสาทตา (Optic Chiasm) เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบนี้เสียหาย จะทำให้สูญเสียการมองเห็นซึ่งอาจเป็นเพียงบางส่วนหรือสูญเสียไปทั้งหมด

ภาวะตาบอดครึ่งซีกสามารถจำแนกได้โดยใช้ส่วนขอบเขตข้อมูลภาพที่ขาดหายไป ได้แก่

 • Bitemporal : ภาพครึ่งนอกของดวงตาแต่ละข้างหายไป
 • Homonymous : ภาพฝั่งเดียวกันของดวงตาทั้งสองข้างหายไป
 • Right homonymous : ภาพฝั่งขวาของดวงตาทั้งสองข้างหายไปเหมือนกัน
 • Left homonymous : ภาพฝั่งซ้ายของดวงตาทั้งสองข้างหายไปเหมือนกัน
 • Superior : ภาพครึ่งบนของตาทั้งสองข้างหายไป
 • Inferior : ภาพครึ่งล่างของตาทั้งสองข้างหายไป

อาการของภาวะตาบอดครึ่งซีก

ภาวะตาบอดครึ่งซีก มักมีอาการที่สังเกตได้ ดังนี้

 • การมองเห็นผิดปกติไปจากเดิม
 • เดินชนวัตถุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะวงกบประตูหรือบุคคลอื่น
 • ขับขี่ยานพาหนะลำบาก โดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนเลนหรือการหลีกเลี่ยงวัตถุที่อยู่ด้านข้างถนน
 • บ่อยครั้งที่อ่านหนังสืออยู่แล้วหาไม่เจอว่าต้องอ่านต่อตรงไหน หรือมีปัญหาในการหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบรรทัด
 • มีปัญหาในการค้นหาสิ่งของ หรือเอื้อมมือไปหาสิ่งของบนโต๊ะแล้วจับไม่ถูกตำแหน่ง หรือใช้เวลานานมากขึ้น

สาเหตุของภาวะตาบอดครึ่งซีก

ภาวะตาบอดครึ่งซีกจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทตาบริเวณส่วนไขว้ประสาทตา หรือสมองที่ทำการประมวลผลภาพจากได้รับความเสียหาย ซึ่งมักเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกในสมอง และการบาดเจ็บที่ศีรษะ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่พบได้ไม่บ่อย เช่น

 • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm)
 • การติดเชื้อ
 • การสัมผัสกับสารพิษ
 • โรคเสื่อมของระบบประสาท
 • ความผิดปกติชั่วคราว เช่น อาการชักหรือไมเกรน

การวินิจฉัยภาวะตาบอดครึ่งซีก

ภาวะตาบอดครึ่งซีกสามารถตรวจได้โดยการตรวจสายตา และวัดพื้นที่การมองเห็น ระหว่างการตรวจ แพทย์จะให้ผู้ป่วยมองไปยังจุดเดียวบนหน้าจอในขณะที่มีสัญลักษณ์แสงไฟแสดงที่ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาของภาพ เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถมองเห็นแสงไฟดวงใดได้บ้าง ซึ่งแผนภาพการตรวจดังกล่าวจะช่วยหาได้ว่าขอบเขตข้อมูลภาพของผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายอยู่ตรงไหนบ้าง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจตา รักษาโรคตาวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 437 บาท ลดสูงสุด 61%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตข้อมูลการมองเห็นของผู้ป่วยบกพร่อง แพทย์จะทำการสแกนสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายของสมองที่ควบคุมการมองเห็นหรือไม่

การรักษาภาวะตาบอดครึ่งซีก

การรักษาภาวะตาบอดครึ่งซีกจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติ ซึ่งสามารถรักษาได้หลายวิธี แต่การมองเห็นจะสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ถึงระดับใดก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของความเสียหายต่อระบบประสาทตาและสมอง โดยการรักษาที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • การบำบัดฟื้นฟูวิสัยทัศน์ (Vision Restoration Therapy (VRT)) : เป็นการกระตุ้นขอบของส่วนการมองเห็นที่หายไปซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วสมองของผู้ใหญ่นั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูตนเองอยู่บ้าง แต่การบำบัดฟื้นฟูวิสัยทัศน์จะทำให้สมองเกิดการเชื่อมต่อใหม่ๆ รอบบริเวณที่เสียหายเพื่อฟื้นฟูการทำงานที่หายไป
 • เครื่องช่วยขยายการมองเห็น (Visual Expander Aid) : มีลักษณะเป็นแว่นตาพิเศษซึ่งมีส่วนของปริซึมที่ออกแบบมาให้พอดีกับเลนส์แว่นตา ปริซึมเหล่านี้จะหักเหแสงที่เข้ามาเพื่อให้แสงไปถึงส่วนที่ปกติของตาและมองเห็นได้กว้างขึ้น
 • การสแกนบำบัด (Scanning Therapy) : การรักษาด้วยการสแกนบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกนิสัยขยับดวงตาเพื่อหันไปมองในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติ ด้วยการฝึกดังกลาว ผู้ป่วยภาวะตาบอดครึ่งซีกจะเรียนรู้ที่จะมองภาพได้กว้างขึ้น แม้ขอบเขตการมองเห็นของดวงตาแต่ละดวงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ผู้ป่วยที่มีภาวะตาบอดครึ่งซึกจะต้องฝึกวิธีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างเพื่อทำให้ชีวิตประจำวันง่ายและสะดวกขึ้น ได้แก่

 • เมื่อมีคนเดินด้วย ให้เดินโดยให้คนอื่นอยู่ในการมองเห็นฝั่งที่มีปัญหา เพื่อป้องกันตัวผู้ป่วยไม่ให้ชนกับวัตถุอื่นที่มองไม่เห็น
 • การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ให้ผู้ป่วยนั่งหันหน้าเอียงไปทางที่มองไม่เห็นเล็กน้อย เพื่อให้หน้าจอครอบคลุมอยู่ในด้านที่ไม่ได้รับผลกระทบ วิธีนี้จะทำให้สามารถมองเห็นหน้าจอได้ครบถ้วนมากขึ้นกว่าเดิม
 • การอ่านหนังสือให้สะดวกขึ้น ให้ผู้ป่วยมองหาคำที่ยาวๆ เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงระหว่างการอ่าน หรือทำโน้ตย่อเป็นเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดข้อความ

ที่มาของข้อมูล

Rachel Barclay, What Causes Loss of Vision in One Half of the Visual Field? (https://www.healthline.com/symptom/loss-of-vision-in-one-half-of-the-visual-field), November 8, 2013.


8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Eye Stroke: Symptoms, Causes, Diagnosis, and Treatment. Verywell Health. (https://www.verywellhealth.com/what-is-an-eye-stroke-and-what-causes-it-3421994)
Hemianopia, hemianaesthesia, and hemiplegia after right and left hemisphere damage. A hemispheric difference.. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1014869/)
Causes of Temporary Blindness and Short-Term Vision Loss. WebMD. (https://www.webmd.com/eye-health/temporary-blindness-short-term-vision-loss#1)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)