แฝดแท้หรือแฝดเทียม? การแยกประเภทของฝาแฝด

คุณไม่สามารถบอกได้แค่จากการดูเสมอไป
เผยแพร่ครั้งแรก 1 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
แฝดแท้หรือแฝดเทียม? การแยกประเภทของฝาแฝด

"พวกเขาเป็นแฝดแท้หรือแฝดเทียม?" นี่อาจจะเป็นคำถามที่พ่อแม่ของลูกแฝดได้รับบ่อยที่สุด มีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังถามอยู่คืออะไรและคิดเอาเองว่ามันก็แค่การที่แฝดมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วประเภทของแฝดนั้นถูกกำหนดมาก่อนที่พวกเขาจะเกิด คำว่า แฝดแท้ (Identical) และแฝดเทียม (Fraternal) เป็นคำที่หมายถึงตัวอ่อนระยะไซโกต ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมตัวของเซลล์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสนธิ

แฝดแท้แฝดเทียม ต่างกันอย่างไร?

แฝดแท้ (Identical – monozygotic) เป็นแฝดที่เกิดจากไข่ที่มีการปฏิสนธิ 1 ฟองเกิดการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วนทีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ฝาแฝดจะมีรหัสพันธุกรรมชุดเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจมีความเหมือนกันได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็มีผลก็รูปร่างลักษณะภายนอกเช่นกันไม่ใช่แต่เพียงพันธุกรรม ดังนั้นแฝดเหมือนจึงอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันได้ ฝาแฝดประเภทนี้จะต้องเป็นแฝดที่มีเพศเดียวกัน ยกเว้นบางกรณีแต่พบได้น้อยมาก

แฝดเทียม (Freternal – dizygotic) เป็นแฝดที่เกิดจากไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ 2 ฟองที่แยกกันและมีการฝังตัวในมดลูก ความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมของแฝดชนิดนี้เทียบเท่ากับพี่น้องที่เกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ก็ได้

นักวิทยาศาสตร์ได้มีการตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแฝดชนิดที่ 3 ชื่อว่า polar body twinning หรือครึ่งแฝดแท้ คือ การที่มีไข่ที่ไม่ได้รับการผสมแยกออกเป็น 2 ส่วนและแต่ละส่วนถูกผสมโดยอสุจิคนละตัว ฝาแฝดประเภทนี้จะมีรหัสพันธุกรรมที่เหมือนกันอยู่ 1 ชุด (จากแม่) และเนื่องจากเพศของทารกถูกกำหนดโดยรหัสพันธุกรรมของพ่อ ดังนั้น ฝาแฝดชนิดนี้นี้อาจเป็นแฝดเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้ ดังนั้นหากการดูจากภายนอกอาจไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำในการบอกประเภทของฝาแฝด

แล้วพ่อแม่จะแยกประเภทของแฝดได้อย่างไร? ในบางกรณีมีการตรวจพบหลักฐานระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น การที่แฝดแท้บางคู่จะมีการใช้ถุงการตั้งครรภ์ รก และถุงน้ำคร่ำร่วมกัน อย่างไรก็ตามจำนวนของรกก็ไม่ได้เป็นตัวที่สามารถระบุได้ชัดเจนเสมอไป รก 2 อันของแฝดเทียมอาจมีการรวมตัวกันทำให้ดูเหมือนมี 1 อันได้และแฝดแท้ก็อาจจะมีการสร้างรกและถุงการตั้งครรภ์ที่แยกจากกันก็ได้ วิธีเดียวที่จะรู้ก็คือจากการตรวจทางพันธุกรรม โดยจะเป็นการนำตัวอย่าง DNA มาจากเด็กแต่ละคน (โดยทั่วไปมักจะนำมาจากการป้ายเก็บจากกระพุ้งแก้ม) และเปรียบเทียบความเหมือน มีบริษัท เช่น Proactive Genetics ที่รับประกันความแม่นยำที่ 99% ด้วยราคาประมาณ 160 ดอลล่าสหรัฐ

แล้วทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ? พ่อแม่บางคนอาจอยากรู้เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ ในขณะที่บางคนอาจเข้าร่วมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่ส่วนมากก็มักจะเพียงต้องการอยากรู้ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือยืนยันสิ่งที่ตนเองสงสัย


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Q&A: Identical or fraternal twins?. TheBump.com. (https://www.thebump.com/a/identical-or-fraternal-twins)
Are My Twins Identical or Fraternal?. American Pregnancy Association. (https://americanpregnancy.org/multiples/are-my-twins-identical-or-fraternal/)
How to Tell If Twins Are Identical or Fraternal. Verywell Family. (https://www.verywellfamily.com/how-to-tell-if-twins-are-identical-or-fraternal-2447140)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ทารกมีอัตราการเต้นของหัวใจช้า อันตรายหรือไม่
ทารกมีอัตราการเต้นของหัวใจช้า อันตรายหรือไม่

เรื่องง่ายๆ ที่คุณแม่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะอัตราการเต้นของหัวใจสัมพันธ์กับความปลอดภัยของลูกน้อย

อ่านเพิ่ม
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

อ่านเพิ่ม