กองบรรณาธิการ HonestDocs
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HonestDocs

Enalapril (อีนาลาพริล)

เผยแพร่ครั้งแรก 1 พ.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • ยา Enalapril คือ ยาในกลุ่มยาต้านเอนไซม์เอซีอีที่ช่วยในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลว และโรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยโรคไต โรคหลอดเลือดแดง หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีภาวะ Angioedema ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้อลิสไคเรน ผู้ป่วยที่ใช่ยากลุ่ม ARNI คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังในการใช้ยา Enalapril
 • ยา Enalapril เป็นตัวยา Category D ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ไม่นำให้ใช้ในหญิงมีครรภ์
 • ยา Enalapril จัดเป็นยาอันตรายที่ต้องถูกสั่งจ่ายในเภสัชกรเท่านั้น และสามารถส่งผลข้างเคียงรุนแรงได้ เช่น เกิดความดันโลหิตต่ำ ภาวะไตวายเฉียบพลัน
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจหัวใจ

ตัวอย่างยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Anapril, Enace, Enaril, Invoril, Myopril, Nalopril, Enam, Envas, Iecatec, Korandil, Lapril

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Enalapril

อีนาลาพริล (enalapril) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE inhibitor) เป็นรูปแบบยาเม็ดที่มีปริมาณ 4 ขนาด ประกอบด้วยอีนาลาพริล ขนาด 2.5, 5, 10 และขนาด 20 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Enalapril 

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Enalapril คือ จะเข้ายับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน คอนเวอร์ติง หรือเอนไซม์ ACE (Angiotensin Converting Enzyme: ACE) หลังจากที่ตัวยาถูกทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (การมีน้ำเข้าไปสลายพันธะ ทำให้โมเลกุลใหญ่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็ก) กลายเป็นยาอีนาลาพริแลท 

กลไกหลักที่ยา Enalapril สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ น่าจะเกิดจากการกดระบบเรนนิน-แองจิโอเทนซิน-อัลโดสเตอโรน ของร่างกาย (Renin-Angiotensin-Aldosterone System: RAAS) 

ผ่านการการยับยั้งเอนไซม์ ACE ทำให้แองจิโอเทนซิน 1 ไม่สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปพร้อมทำงาน หรือเป็นแองจิโอเทนซิน 2 ได้ จนส่งผลให้เกิดการลดการกระตุ้นความดันโลหิต และลดการหลั่งของอัลโดสเตอโรน 

นอกจากนี้ ยาในกลุ่ม ACE inhibitor ยังสามารถฟื้นฟูอาการหัวใจล้มเหลวได้ ผ่านการลดแรงต้านของหลอดเลือด ในขณะเดียวกันยาสามารถเพิ่ม Cardiac output และลดขนาดของหัวใจได้

ข้อบ่งใช้ของยา Enalapril 

ยาอะมิทริปไทลีน ชนิดยาเม็ด สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ 

 • สำหรับรักษาโรคหัวใจล้มเหลว ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนขนาดยารักษา 20 มิลลิกรัมต่อวัน ให้วันละ 1 ครั้งหรือแบ่งใช้ยาวันละ 2 ครั้ง ส่วนขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 40 มิลลิกรัมโดยแบ่งให้ยา 2 ครั้ง
  ส่วนขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ เริ่มต้นที่ขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน
 • สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ขนาด 5 มิลลิกรัม รับประทานก่อนนอน
  ส่วนขนาดยารักษา 10-20 มิลลิกรัมต่อวัน ให้รับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงอาจต้องใช้ยาในขนาดสูงสุดต่อวัน คือ 40 มิลลิกรัม โดยแบ่งใช้ยา 2 ครั้ง
  ส่วนขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ เริ่มต้นที่ขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Enalapril

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน
ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไป และไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ข้อควรระวังของการใช้ยา Enalapril

 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยานี้ หรือมีการแพ้ยาในกลุ่ม ACE inhibitor
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาอลิสไคเรน (aliskiren) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาในกลุ่ม ARNI (Neprilysin inhibitor) เช่น sacubitril หรือภายใน 36 ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนรูปแบบ sacubitril / valsartan
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะแองจิโออีดีมา (Angioedema) ซึ่งเป็นภาวะผิวหนังบวมที่เนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง หรือมีประวัติเป็นแองจิโออีดีมา เนื่องจากการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitor
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยหลอดเลือดแดง หรือลิ้นหัวใจไมทรอลตีบตัน (Aortic / ?itral valve stenosis)
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต
 • ระวังการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร
 • ผู้ที่กำลังเข้ารับการผ่าตัด ต้องแจ้งแพทย์ว่า กำลังรับประทานยานี้อยู่ เพราะคุณอาจต้องหยุดยานี้ชั่วคราวก่อนรับการผ่าตัด

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Enalapril

อาจก่อให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง มึนงง ค่า BUN สูงขึ้น ค่าครีอะทินินในเลือดสูงขึ้น (Creatinine) อ่อนแรง ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ ภาวะ agranulocytosis พาต่อตับ ไตวายเฉียบพลัน

ข้อมูลการใช้ยา Enalapril  ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม Category D คือ ไม่แนะนำในการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิต หรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา Enalapril  ในประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Enalapril

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสเก็บให้พ้นจากแสงแดด และความชื้น

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจหัวใจ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


14 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Enalapril - an ACE inhibitor - Innovace. Hypertension medication. Patient. (Available via: https://patient.info/medicine/enalapril-an-ace-inhibitor-innovace-innozide)
Enalaprilat, Vasotec (enalapril) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more. Medscape. (Available via: https://reference.medscape.com/drug/vasotec-enalaprilat-enalapril-342317)
Enalapril 10mg Tablets - Summary of Product Characteristics. electronic medicines compendium (emc). (Available via: https://www.medicines.org.uk/emc/product/561/smpc)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)