การจัดการกับความเบื่อหน่าย

เผยแพร่ครั้งแรก 24 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
การจัดการกับความเบื่อหน่าย

ในการดำรงชีวิตประจำวัน เรามักใช้ชีวิตตามตารางเวลาและมีกิจวัตรที่เป็นแบบแผน ความเบื่อหน่ายจึงเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย แต่หากเกิดขึ้นเป็นประจำ ความเบื่อหน่ายจะเป็นสิ่งลดทอนแรงใจและพลังในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ความสุขในชีวิตลดลง ขาดประสิทธิผลในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นการจัดการกับความเบื่อหน่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุข

กระบวนการจัดการกับความเบื่อหน่าย

1. สำรวจตนเอง

โดยสำรวจหาสาเหตุของความเบื่อหน่ายว่าเกิดจากปัจจัยใด หากเป็นปัจจัยภายใน ควรสำรวจความต้องการ ทางเลือก และการตัดสินใจ  ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นสิ่งที่ตนเองต้องการหรือไม่  มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมอีกหรือไม่    และสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไร

2. แสวงหาคุณค่าและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

“คุณค่า” ทำให้งานและชีวิตมีความหมาย   ช่วยกำจัดความเบื่อหน่ายได้   เราสามารถมองเห็นคุณค่าได้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การมีเพื่อนที่อารมณ์ดี ตัวเองมีความสามารถเฉพาะตัว งานที่ทำส่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ฯลฯ เมื่อคนเราพบคุณค่าในชีวิตก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย  เป็นสิ่งกระตุ้นให้ระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอีกด้วย

3. ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดใหม่

พยายามมองหาสิ่งดีๆทั้งจากตัวเองและสิ่งรอบข้าง มองโลกในแง่ดีเสมอๆ   รู้จักปรับเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างสร้างสรรค์

4. พัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ในทุกๆ วัน

การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สามารถทำได้หลายด้าน  เช่น  ฝึกการใช้ภาษาที่ สองหรือภาษาที่สาม   ฝึกฝนทักษะต่างๆ   รวมถึงการทำงานอดิเรกที่โปรดปราน

5. ให้เวลากับสิ่งที่ตนรัก ใช้ชีวิตให้สมดุล

ความรักเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดพลัง  การให้และรับความรักสามารถสร้างอารมณ์ในแง่ดี  กำจัดความเบื่อหน่ายออกไปได้   เราจึงควรให้เวลากับสิ่งที่ตนรัก เช่น ครอบครัว สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติ งานอดิเรก    ในทุกๆ วันอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดี มีความหมาย มีเพื่อนที่ดี สมารถทำกิจกรรมที่มีความสุข  สนุกร่วมกัน  ชีวิตจะมีความสมดุลขึ้นทำให้ไม่ยึดติดอยู่กับความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจ

6. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมช่วยลดความเบื่อหน่ายได้   โดยการตกแต่งสภาพแวดล้อมตามความชอบ เช่น  จัดห้องใหม่  เปลี่ยนรูปภาพหรือของตกแต่งใหม่ๆ  ฯลฯ  หรือการย้ายสภาพแวดล้อม เช่น การเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัด  ท่องเที่ยวในที่ที่ตนพึงพอใจ  กิจกรรมเหล่านี้ช่วยจุดพลังชีวิตให้เรากลับมาต่อสู้กับกิจวัตรประจำวันได้ใหม่อีกครั้ง

7. การเลือกเส้นทางชีวิตใหม่

หากสำรวจตนเองแล้วพบว่าสิ่งที่ประสบอยู่ไม่ใช่เส้นทางชีวิตที่ตนต้องการ  และมีความเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างหรือเดินสู่เส้นทางใหม่ตามที่ตนต้องการได้  เราสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่ตรงกับความต้องการ  ตรงกับศักยภาพมากกว่าเส้นทางเดิมได้ เพราะการใช้ชีวิตที่เต็มศักยภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจและคุณค่าในชีวิตได้มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันเราต้องพร้อมยอมรับกับภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น


6 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
The Link Between ADHD and Boredom. Verywell Mind. (https://www.verywellmind.com/adhd-and-boredom-20493)
What happens in the brain when we are bored?. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/325697)
Boredom: Causes and Treatment. Healthline. (https://www.healthline.com/health/boredom)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป