May 30, 2017 21:54

ขอถามค่ะ พ่ออายุ 79 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาจากรพ. แห่งหนึ่ง ปัจจุบันกำลังจะเข้าผ่าตัดต้อกระจก ณ รพ. อีกแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าการผ่าตัดต้อกระจกจะทำให้การมองเห็นดีขึ้นหรือไม่คะ เพราะมีจอประสาทตาเสื่อมอยู่แต่เดิม ขอบคุณมากค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
้เราจะสามารถบำรุงสายตาได้ยังไงค่ะ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ตาพร่ามัวเกิดจากอะไรคะ และควรดูแลรักษาตัวเองอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
โรคต้อกระจก ไม่ผ่าตัดได้มั้ยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ต้อกระจกไม่ผ่าจะหายมั้ย
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)