5 สาเหตุหลัก ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อ่อนแอลง

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
5 สาเหตุหลัก ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อ่อนแอลง

The immune There is a great need You have to catch many germs around. Immunity to work harder It's not just the environment that resulted in weakened immune systems. There are also other reasons that attacked the immune system as well.

1. Eating too many sweets

Because eating too many sweets In addition to fatten up Also causes the immune system is weakened by too found that eating 100 grams of sugar makes the ability to destroy bacteria, white blood cells, disruption of up to 5 hours to do it after eating sugar. Best way to eat dessert volume that fits better.

2. Drinking too little water

Since water will wash the toxins in the body that cause illness if eaten in sufficient quantities. If drinking water is not enough to make toxins in the body and cause a buildup up. So the best way is to drink enough water. Usually should drink at least 6-8 glasses.

3. obesity

The weigh too much to affect the heart, brain and other organs and can weigh too much, it also weakens the immune as well. Especially people with a BMI over 40 as overweight, this will cause hormonal imbalance in the body and cause inflammation. Lack of immunity to fight the infection are seeing that being overweight is bad. You should not let any fat.

4. dry nose

The nose is too dry, it causes the illness. Because usually stuffy nose Runny nose and a movement to prevent the body itself. The cold and flu The mucus in the nose will wait for germs and removes pathogens from the body itself. So when the nose is too dry It makes germs enter the body more easily. The best way to find out if the nose is dry, saline nasal wash, so the nose is always moist. If it is too often it is wise to consult a doctor.

5. stress

Many patients may have a lot of stress, such as when to send a job to the boss. Or a quarrel with her husband hard. That is because there is too much stress. Accumulated stress can result in weakened immune systems. And the more stress on the already sick. Symptoms, it's even worse. The best way to chill out, do not stress over it.

The immunization is good enough rest, exercise and eat a healthy diet. Just for good health, it will be with us for a long time. Therefore, those who want a healthier and more immune. Just remember to take care of their own health and avoid the 5 causes the weakened immune systems of these.


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
How to boost your immune system. Harvard Health. (https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system)
9 Surprising Ways You’re Weakening Your Immune System. Everyday Health. (https://www.everydayhealth.com/news/9-surprising-ways-youre-weakening-your-immune-system/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)