วริษา ศรีเปลี่ยนจันทร์
เขียนโดย
วริษา ศรีเปลี่ยนจันทร์

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคืออะไร ครอบคลุมบริการอะไรบ้าง

รวมข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ความแตกต่างกับสิทธิประกันสังคม ตัวอย่างบริการที่ครอบคลุม
เผยแพร่ครั้งแรก 24 ก.ค. 2020 อัปเดตล่าสุด 16 ธ.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 6 นาที
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคืออะไร ครอบคลุมบริการอะไรบ้าง

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • ประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ บริการด้านการแพทย์จากทางรัฐ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บปวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีอีกชื่อที่หลายคนรู้จัก คือ "สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค"
 • คนไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยให้ไปลงทะเบียนสิทธิที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพประจำจังหวัด
 • ความแตกต่างระหว่างประกันสุขภาพแห่งชาติกับประกันสังคมคือ ประกันสังคมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันส่งเงินไปที่กองทุนประกันสังคม แต่ประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นไม่ต้องส่งเงินไปที่กองทุนแต่อย่างใด และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกคน เพียงแต่ประกันทั้ง 2 อย่างนี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
 • การพิจารณาคุ้มครองค่าใช้จ่ายในประกันสุขภาพแห่งชาติจะขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ด้วย และมีบริการด้านการแพทย์บางส่วนที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น การผ่าตัดแปลงเพศ การทำศัลยกรรม การบำบัดยาเสพติด
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงถือเป็นอีกปัจจัยที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งสำหรับแต่ละคน แต่ละสถานที่ที่เข้ารับการรักษาก็มีราคาแตกต่างกัน

หากคุณยังไม่มีประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ตามเงื่อนไขที่ทำสัญญาไว้ในกรมธรรม์ คุณจึงควรศึกษาผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากภาครัฐในฐานะคนไทยเอาไว้ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประหยัด และคุ้มค่ามากขึ้น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ประกันสุขภาพที่จัดทำโดยรัฐมีอะไรบ้าง? 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สิทธิประกันสังคม
 • สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
 • สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • สิทธิคุ้มครองของหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ความหมายของประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุขที่ทางหน่วยงานรัฐอำนวยให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย และรักษาโรค รวมถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คนไทยหลายคนอาจคุ้นชื่อประกันสุขภาพแห่งชาติในอีกชื่อว่า “สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค”

ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ที่มีสิทธิใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ไม่มีสวัสดิการ หรือสิทธิประกันสุขภาพอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิคุ้มครอง หรือสิทธิรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ

การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ต้องถึงวัยทำงาน หรือบรรลุนิติภาวะก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติได้ แต่ความจริงแล้ว สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ 

เพียงแต่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติได้เท่านั้น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถทำได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของแต่ละจังหวัด

ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถใช้หน่วยบริการที่ไปลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำตัวของตนเอง ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้ 

ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทะเบียน ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนว่า จะเลือกหน่วยบริการแห่งใดเป็นหน่วยประจำของตนเพราะสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติจะสามารถใช้ได้ในหน่วยบริการที่เลือกไว้เท่านั้น นอกจากเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงจะสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดได้

แต่หากต้องการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการของตนเองได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) แทน
 • หนังสือรับรองการพักอาศัย ในกรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน ซึ่งจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และหลักฐานว่า ผู้มาลงทะเบียนอาศัยอยู่ที่สถานที่นั้นๆ จริง อาจเป็นสัญญาเช่าห้อง บิลค่าน้ำค่าไฟ 

ในกรณีที่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่นายจ้างจัดหาให้ ก็สามารถใช้หนังสือรับรองการพักอาศัยจากนายจ้างได้ และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างมาด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

บริการด้านการแพทย์ที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองค่าใช้จ่ายให้

บริการด้านการแพทย์ต่อไปนี้ เป็นบริการที่ทางรัฐคุ้มครองค่าใช้จ่ายให้ เพราะถือว่าอยู่ในสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ทั้งนี้การคุ้มครองค่าใช้จ่ายจะมีขอบเขตแตกต่างกันไปตามการประเมินของแพทย์และคณะกรรมการหลักประกันสังคมแห่งชาติ ได้แก่

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

เป็นบริการที่ผู้ใช้สิทธิสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายต่างๆ ได้ รวมถึงสามารถเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ด้วย

บริการนี้จะแบ่งออกได้หลากหลายตามวัยของผู้ใช้ประกันสุขภาพ เช่น

 • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ระหว่างตั้งครรภ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การประเมินสุขภาพจิตระหว่างตั้งครรภ์

 • กลุ่มเด็กอายุ 0-2 ขวบ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ โรคหัด โรคคางทูม โรคไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน ตรวจความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

 • กลุ่มเด็กอายุ 6 ขวบ - 24 ปี สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับตรวจความดันโลหิต ตรวจสุขภาพตา ตรวจสุขภาพเหงือก และฟัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

 • กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-29 ปี สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติในการเข้าตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆ จากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติด การตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก การคุมกำเนิด

 • กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับตรวจความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน คัดกรองภาวะซึมเศร้า ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและบำรุงสมอง

2. บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค

โดยประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมแค่การรักษาโรคทั่วไปเท่านั้น และยังรวมไปถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วย เช่น

 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคไต
 • โรคเอดส์

3. การคลอดบุตร

หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติในการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังใช้ได้กับทั้งการคลอดแบบธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด อีกทั้งหากต้องการจะทำหมันหลังคลอดบุตรก็สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองค่าใช้จ่ายได้

แต่ในระหว่างการตั้งครรภ์ อาจมีบางกระบวนการที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น การทำอัลตราซาวด์เพื่อดูเพศบุตร เนื่องจากไม่ได้มีข้อบ่งชี้ หรือภาวะความผิดปกติใดๆ ทางการแพทย์

4. บริการทันตกรรม

เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด การเคลือบหลุมร่องฟัน ใส่เพดานเทียมในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ การทำฟันปลอมใหม่ในผู้สูงอายุ

5. ค่ายา และเวชภัณฑ์

ประกันสุขภาพแห่งชาติจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยด้วย แต่ต้องอยู่ในกรอบของบัญชียาหลักแห่งชาติ

6. ค่าอาหาร และห้องสามัญ

หากต้องนอนพักที่โรงพยาบาล คุณสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติในการออกค่าห้อง และค่าอาหารระหว่างที่นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลได้ แต่ต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการภายใต้ประกันสุขภาพแห่งชาติ

7. การจัดการส่งต่อ

หากผู้ป่วยต้องย้ายแผนกการรักษาเพื่อส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ รักษาโรคต่อไป ค่าใช้จ่ายในระหว่างกระบวนการเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองได้

8. บริการแพทย์แผนไทย

เช่น การนวดเพื่อบำบัด หรือรักษา การประคบสมุนไพร ยาใช้ยาสมุนไพร หรือยาแผนไทยเพื่อรักษาโรค หรือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดบุตร

9. บริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารผ่านศึกที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสุขภาพภายใต้การคุ้มครองของสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติได้ เช่น

 • ทำกายภาพบำบัด
 • การฟื้นฟูการมองเห็น
 • การฟื้นฟูการได้ยิน
 • การทำจิตบำบัด
 • การทำพฤติกรรมบำบัด
 • การรับอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างใช้ชีวิตตามประเภทของความพิการ

อย่างไรก็ตาม มีบริการด้านการแพทย์บางส่วนที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น

 • การผ่าตัดแปลงเพศ
 • การทำศัลยกรรม
 • การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • การผสมเทียม
 • การตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันว่า เป็นบุตรทางสายเลือดกัน
 • การบำบัดยาเสพติด
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ

ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในการครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วย

เพื่อให้คุณได้ใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ และประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้มากที่สุด ควรสอบถามแพทย์เพิ่มเติมด้วยว่า สามารถใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาอาการ หรือภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ได้หรือไม่

ความแตกต่างระหว่างสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติกับสิทธิประกันสังคม

หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า สิทธิประกันสุขภาพกับสิทธิประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร เพราะประกันทั้งสองอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ และการรักษาพยาบาลทั้งคู่

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจความหมายของสิทธิประกันสังคมโดยกระชับก่อน

สิทธิประกันสังคมคือ สวัสดิการของทางรัฐซึ่งเกิดจากนายจ้าง หรือลูกจ้างได้ส่งเงินไปยังกองทุนประกันสังคมทุกเดือน เมื่อมีเหตุที่ผู้จ้าง หรือลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมนี้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

เด็กๆ หรือนักศึกษาที่ยังไม่ทำงานอาจยังไม่เข้าใจถึงสิทธิประกันสังคม จนเมื่อเข้าไปทำงานในบริษัท ก็จะพบว่า ทุกๆ เดือน ทางบริษัทจะหักเงินเดือนของลูกจ้าง 5% เพื่อปันเงินส่วนนั้นส่งไปยังกองทุนประกันสังคม เพื่อที่เมื่อทุกคนมีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ จะได้มีประกันสังคมคุ้มครองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปส่วนหนึ่ง

ดังนั้นความแตกต่างระหว่างสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติกับสิทธิประกันสังคมก็คือ สิทธิประกันสุขภาพเป็นการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องส่งเงินสมทบกองทุนแต่อย่างใด

แต่สิทธิประกันสังคมจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกัน (ผู้ที่จะใช้สิทธิประกันสังคม) จ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมเท่านั้น

สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติกับสิทธิประกันสังคมจะไม่สามารถใช้พร้อมกันได้

เพราะตามที่กล่าวไปข้างต้นในคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ผู้ที่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติได้จะต้องไม่มีสวัสดิการทางการแพทย์อื่นๆ ที่ได้จากรัฐ

นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ที่ได้กล่าวไปในบทความนี้ ยังมีบริการอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขอีกมากมายที่ครอบคลุมอยู่ในประกันสุขภาพแห่งชาติ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถโทรสอบถามไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โดยตรงที่เบอร์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th/

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, กองทุนประกันสังคม (https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/45e217178d3833079890a2541305fc78.pdf), 22 กรกฎาคม 2563.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/097/), 22 กรกฎาคม 2563.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/004/), 22 กรกฎาคม 2563.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย ลดความเสี่ยงอะไรบ้าง ตั้งแต่ 20 นาที จนถึง 15 ปี
ประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย ลดความเสี่ยงอะไรบ้าง ตั้งแต่ 20 นาที จนถึง 15 ปี

ร้อยพันประโยชน์ของการหยุดสูบบุหรี่ อ่านสักนิด คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน

อ่านเพิ่ม
อาหารต้านเชื้อราแคนดิดา (Candida Diet)
อาหารต้านเชื้อราแคนดิดา (Candida Diet)

หากจำนวนเชื้อราแคนดิดาในร่างกายมีมากเกินไป อาจนำไปสู่การติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อ่านเพิ่ม
10 วิธีหยุดอาการกรดไหลย้อนด้วยตนเอง
10 วิธีหยุดอาการกรดไหลย้อนด้วยตนเอง

หยุดอาการแสบร้อนยอดอก หยุดกรดไหลย้อน คุณทำได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำนี้

อ่านเพิ่ม