วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

การวางแผนและนโยบายที่เหมาะสมเป็นกุญแจในการทำให้สำเร็จ
เผยแพร่ครั้งแรก 1 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
วิธีการจัดการกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในที่ทำงาน

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจสามารถเติบโตในที่ทำงานได้หากพวกเขารู้จักสิทธิ์ของตนเอง และผู้ว่าจ้างช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยการวางแผนนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสม และเมื่อคิดว่ามีประชากรมากถึง 15% ที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ที่ทำงานจึงจะได้รับประโยชน์จากการมีความคิดที่หลายหลายและทักษะในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือผู้จัดการบริษัทขนาดใหญ่ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความบกพร่องให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่อง

ผู้ว่าจ้างสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้และวางแผนพัฒนานโยบายด้านบุคคลที่ระบุว่าที่ทำงานจะปฏิบัติตามกฎของรัฐและประเทศในเรื่องการจ้างงานและโอกาสที่เท่าเทียมและกฎหมายเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่มีความบกพร่องได้อย่างไร ผู้ว่าจ้างควรหาความช่วยเหลือจากสำนักงานธุรกิจขนาดเล็ก สภาหอการค้า หรือสำนักงานจัดการเกี่ยวกับบริษัทของรัฐเพื่อช่วยพัฒนานโยบายและจัดการประเด็นเรื่องของความบกพร่องในที่ทำงานให้ได้เหมาะสม ผู้บริหารควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท ในขณะที่พนักงานควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวได้ เช่น ในห้องพักผ่อน

พนักงงานที่มีความบกพร่องอาจต้องการการปรับการฝึกฝน

พนักงานที่มีความบกพร่องอาจไม่ได้บอกกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับความบกพร่องของตนเองเสมอไป ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงควรวางแผนการอบรมที่โดยคิดว่าพนักงานที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะเข้าร่วมด้วยพวกเขาควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น

 • คู่มือในรูปแบบต่างๆ เช่น เทปหรือการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิตอล
 • คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมการอ่านออกเสียง
 • กำหนดหัวหน้าที่ดูแลพนักงานที่อาจมีคำถามและ
 • แจกเอกสารที่มีขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมรูปประกอบ

พนักงานที่มีความบกพร่องต้องการทางเลือกในการอบรม

ผู้ว่าจ้างควรสามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องได้โดยการใช้คำสั่งในรูปแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการได้ยินและผู้ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ควรเตรียมผู้พูดสำหรับการนำเสนอการอบรม
 • สำหรับผู้ที่เรียนรู้จากการสัมผัสและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา ควรจัดการอบรมที่มีกิจกรรมที่ให้ลงมือทำมากขึ้นและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหากเป็นไปได้
 • ผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้จากการดูจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นแบบจำลองหรือการสาธิต ผู้ที่ให้การอบมรมควรสามารถตอบคำถามและอธิบายเพิ่มเติมได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจคำสั่ง

ชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพอาจช่วยพนักงานที่มีความบกพร่องได้

ผู้ว่าจ้างควรจัดตั้งความคาดหวังว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ไม่สิ้นสุดและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในการทำงานและความปลอดภัย พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้โดยการทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยโดยทั่วไป โดยการจัดผู้ดูแลสำหรับพนักงานทุกคน
 • หากเป็นไปได้ ส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาเป็นทีมและให้รางวัลผู้ที่ทุ่มเท
 • เมื่อมีการสอนทักษะใหม่ๆ ควรจำลองให้ดูและสังเกตพนักงานขณะที่พวกเขาเริ่มทำตามได้เชี่ยวชาญ
 • จัดความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสอนทักษะและค่อยๆ ลดระดับความช่วยเหลือลงเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติทักษะนั้นได้เชี่ยวชาญ

โดยสรุป

การที่มีการช่วยเหลือพนักงานที่มีความบกพร่องจะทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจว่าพวกเขากำลังสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Manage Your Learning Disabilities at Work. Verywell Family. (https://www.verywellfamily.com/managing-learning-disabilities-at-work-2161961)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป