รวมรายชื่อโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ครั้งแรก 9 ต.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 9 มิ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

รายชื่อโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศไทย

รวมรายชื่อโรงพยาบาลจิตเวช  สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ หน่วยบริการ จังหวัด เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ
1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ http://www.somdet.go.th 02-441-6100
2 สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ http://www.rajanukul.go.th 02-248-8900
3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพฯ http://www.galya.go.th 02-441-6100
4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ http://www.smartteen.go.th 02-248-8999
5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ http://www.yuwahospital.com 02-384-3381-3
6 โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี http://www.srithanya.go.th 02-528-7800
7 โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ http://www.suanprung.go.th 053-908500
8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ http://www.ricd.go.th 053-908-300
9 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นครสวรรค์ http://www.nph.go.th 056-219-444
10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี http://www.prasri.go.th 045-352-500
11 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น http://www.jvkk.go.th 043-209-999
12 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น http://www.necam.go.th 043-910-770
13 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา http://www.jvkorat.go.th 044-233-999
14 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นครพนม http://www.jvnkp.go.th 042-539-000
15 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เลย http://www.rploei.go.th 042-808-100
16 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว http://www.jvsakaeo.go.th 037-262-995-8
17 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี http://www.suansaranrom.go.th 077-916-500
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ สุราษฎร์ธานี http://www.somdet.go.th 077-312-179
19 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา http://www.skph.go.th 074-317-400

 บทความที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสุขภาพจิตคืออะไร เมื่อไหร่ควรตรวจ ค่าใช้จ่ายแพงไหม?

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)