ไอโอดีนในฐานะวิตามินก่อนคลอด

การขาดไอโอดีนหรือการมีระดับของไอโอดีนที่หลากหลายในวิตามินก่อนการคลอด
เผยแพร่ครั้งแรก 6 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ไอโอดีนในฐานะวิตามินก่อนคลอด

Pregnant Especially those with diseases of the thyroid gland needs iodine in addition to normal. As a component of thyroid hormone, the body's building. In the first trimester of pregnancy. The embryo will not be able to create their own thyroid hormones. Maternal thyroid hormones to be produced for both themselves and their babies. So if mothers do not get enough iodine. It could cause health problems for both themselves and their babies from a lack of thyroid hormone.

Although iodine deficiency is a condition that is not an issue in the United States. But there are increasing in late 2006 of the Public Health Committee of the American Thyroid Association (ATA) has issued a statement in the journal Thyroid calling for all pregnant women who received iodine supplements. And a study of the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) in 2003-2004 found that pregnant women with more than 37% with the urine that may indicate mild iodine deficiency.

Concerns about the lack of iodine during pregnancy and lactation. Many organizations have issued guidelines and recommendations for the intake of iodine. Instructions on how to get iodine daily during pregnancy and lactation, the journal New England Journal of Medicine (NEJM) is.

  • Get 220 micrograms of iodine per day during pregnancy and 290 mg during lactation - The Institute of Medicine.
  • Get 250 micrograms of iodine per day for pregnant and breastfeeding - the World Health Organization.
  • Get vitamin with 150 micrograms of iodine during pregnancy and lactation - American Thyroid Association.

Guidelines on thyroid disease in pregnancy 2011, has recommended the intake of iodine supplements during early pregnancy. During pregnancy and while breastfeeding. Although most women understand that vitamins are given before birth, a substance that pregnant women need to complete. But found uncontrolled levels of iodine in vitamins before pregnancy in the United States means that the level of iodine in these vitamins are diverse. Because iodine are from multiple sources. Iodine levels in the body may vary from the indicated concentrations.

Journal of the NEJM report assessed multivitamin before pregnancy 127 species that do not require a prescription, and 96 kinds of prescription drugs that are sold in the United States found that vitamin 114 species (a vitamin that does not require a prescription. 87 species and prescription drug needs 27 kinds) containing iodine. Overall, there are only half the vitamin with iodine. Divided into 32% of prenatal vitamins do not require a prescription and 72% of vitamin prescription drugs. No iodine

The drug has a 89% iodine with iodine than 150 micrograms or more per day. Most of the iodine from seaweed Kelp potassium iodide or iodine, researchers analyzed 60 types of vitamins containing iodine, and have found generally. Vitamins have iodine from potassium iodide with iodine equivalent to approximately 76% of the total amount of potassium iodide.

Seaweed, kelp can not provide a reliable iodine levels. But that can change as many as 50% of the listed 10 brands, iodine levels less than half the level specified.

Experts have said for pregnant and lactating women receive at least 150 micrograms of iodine by the thyroid practices of the Association of the United States. Manufacturers prenatal vitamins in the United States should have a mix of iodine in the form of potassium iodide secure at least 197 micrograms per day. This makes these vitamins have 150 micrograms of iodine per day.

In 2015 US Coundil for Responsible Nutrtion called on the manufacturers and sellers of all vitamins added at least 150 micrograms of iodine per day in multivitamin or supplement for pregnant and lactating women in the United States within 12 months.


2 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Iodine supplementation in pregnant and lactating women. World Health Organization (WHO). (https://www.who.int/elena/titles/iodine_pregnancy/en/)
Iodine Contents in Prenatal Vitamins in the United States. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5912719/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป