กองบรรณาธิการ HonestDocs
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HonestDocs

HPD: Histrionic Personality Disorder (โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย)

เผยแพร่ครั้งแรก 2 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder: HPD) จัดเป็นหนึ่งในความผิดปกติด้านบุคลิกภาพกลุ่มบี (Cluster B disorders) คือ มีอารมณ์รุนแรง อารมรณ์แปรปรวนบ่อย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการแสดงพฤติกรรมเกินจริงและอารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
 • สาเหตุของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย ได้แก่ การประสบปัญหาชีวิต สภาวะทางจิตใจได้รับการกระทบกระเทือน หรือการแสดงทางอารมณ์ที่รุนแรง พันธุกรรม การเลี้ยงดูและการเติบโตตั้งแต่วัยเด็ก
 • สัญญาณ หรืออาการของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย เช่น รู้สึกอึดอัดในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้เป็นศูนย์กลางความสนใจ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแสดงอารมณ์ที่เฉยชาและดื้อด้าน มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เกินจริง
 • วิธีรักษาที่ใช้บ่อยคือ "การทำจิตบำบัด" ที่เชื่อว่า น่าจะมีประโยชน์ในการรักษา และหากมีอาการของปัญหาอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล แพทย์ก็อาจแนะนำให้รับประทานยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการด้วย
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจปรึกษาจิตแพทย์

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder: HPD) เป็นหนึ่งใน 10 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders) ตามแนวทางคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย จัดเป็นหนึ่งในความผิดปกติด้านบุคลิกภาพกลุ่มบี (Cluster B disorders) คือมีอารมณ์รุนแรง อารมรณ์แปรปรวนบ่อย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการแสดงพฤติกรรมเกินจริงและอารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาสุขภาพจิต วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 882 บาท ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

สาเหตุของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย

 • การประสบปัญหาชีวิต สภาวะทางจิตใจได้รับการกระทบกระเทือน หรือการแสดงทางอารมณ์ที่รุนแรง เกิดได้ทั้งจากตนเองและผู้อื่น สภาวะแวดล้อมรอบตัว โดยมากมักเกิดกับผู้ที่จิตใจอ่อนไหวง่าย
 • พันธุกรรม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจน
 • การเลี้ยงดูและการเติบโตตั้งแต่วัยเด็ก

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรียมักพบผู้ป่วยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อาการและการวินิจฉัยโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย

ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ได้ให้คำนิยามโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรียว่า เป็นรูปแบบของอารมณ์รุนแรงและพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ 

อาการเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในหลายๆ สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และจะสังเกตได้ถึงสัญญาณ หรืออาการตั้งแต่ 5 อย่างขึ้นไป ดังต่อไปนี้

 • รู้สึกอึดอัดในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้เป็นศูนย์กลางความสนใจ
 • มีพฤติกรรม หรือการแสดงออกที่สื่อถึงการยั่วยวนทางเพศ หรือยั่วยุทางอารมณ์อย่างไม่เหมาะสม
 • มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแสดงอารมณ์ที่เฉยชาและดื้อด้าน
 • ใช้รูปลักษณ์ภายนอกเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นเป็นประจำ
 • ลักษณะคำพูดที่ใช้ดูพยายามสร้างความประทับใจเกินจำเป็น โดยที่ขาดรายละเอียด
 • ท่าทางการแสดงออกเหมือนเล่นละคร และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เกินจริง
 • ถูกชักจูงโดยคนอื่น หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย
 • ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือแสดงออกอย่างไม่จริงใจต่อผู้อื่น

ผู้ที่เป็นโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรียอาจจัดได้ว่า เป็นคนที่แสดงพฤติกรรมเกินจริงมากเกินไป แสดงอารมณ์มากเกินไป หรือเรียกร้องความสนใจมากเกินไป 

รูปแบบของพฤติกรรมเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่ระดับของความผิดปกติทางคลินิก ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง การงาน หรือสิ่งสำคัญอื่นๆ ในชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง

การเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดอย่างชัดเจน การดำเนินโรคมักกลับมาเป็นซ้ำและยาวนาน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาสุขภาพจิต วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 882 บาท ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

การรักษาโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย

โดยทั่วไปแล้วการรักษาผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรียมักจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าข้อมูลการวิจัย แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมาก 

อย่างไรก็ตาม วิธีที่ใช้บ่อยกับผู้ป่วยโรคนี้ก็คือ "การทำจิตบำบัด" ที่เชื่อว่า น่าจะมีประโยชน์ในการรักษา และหากมีอาการของปัญหาอื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล แพทย์ก็อาจแนะนำให้รับประทานยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการด้วย

ปัจจุบันโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรียยังไม่มีวิธีป้องกันแบบโรคอื่นๆ เนื่องจากมีสาเหตุการเกิดโรคได้มากมายและหลายสาเหตุยังเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก 

แต่วิธีที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้คือ การฝึกการจัดการกับอารมณ์ ความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆ รวมทั้งความผิดหวังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจปรึกษาจิตแพทย์ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


13 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Are Those with Histrionic Personality Disorder at Greater Risk for Substance Abuse?. American Addiction Centers. (Available via: https://americanaddictioncenters.org/personality-disorders/histrionic)
Borderline personality disorder. National Alliance on Mental Illness (NAMI). (Available via: https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Mental-Health-Conditions/Borderline-Personality-Disorder)
Histrionic Personality Disorder Symptoms and Treatment. Verywell Mind. (Available via: https://www.verywellmind.com/histrionic-personality-disorder-2795445)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาการนี้
มีโรคอะไรบ้างค๊ะ? ที่ทำให้เราป้ำป้ำเป๋อเป๋อเป๋อ ก่งก้ง ทั้งทั้งที่อายุของเรา แค่ 33 ปี เท่านั้นค่ะ. กับโรค ไฮเปอร์ มีอาการคล้ายกันหรือต่างกันยังไงค๊ะ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ไหล่ตก ควรแก้ไขยังไงให้สวยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จิตไม่ปกติ เหมือนมีสองคนในร่างเดียว กลางวันบุคลิกอีกอย่าง กลางคืนบุคลิกอีกอย่าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เคยฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งนึง พอเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยก็คิดจะฆ่าตัวตายตลอดเวลา แต่ไม่อยากพบแพทย์ มีข้อแนะนำปะคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)