กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

รวมสิทธิ เงื่อนไขการเบิกค่าตรวจและรักษา COVID-19

รวมสิทธิ์คุ้มครองการรักษาโควิดของบัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ ราคาเบิกจ่าย เงื่อนไขการตรวจ
เผยแพร่ครั้งแรก 10 เม.ย. 2020 อัปเดตล่าสุด 8 ม.ค. 2021 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
รวมสิทธิ เงื่อนไขการเบิกค่าตรวจและรักษา COVID-19

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • ผู้ถือบัตรทอง 30 บาท หากมีอาการเข้าเงื่อนไขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะได้รับความคุ้มครองในการตรวจและรักษา โรค COVID-19
 • ผู้ประกันตน หรือประกันสังคม ทั้งมาตรา 33, 39, 40 ได้รับความคุ้มครองทั้งตรวจและรักษาโรค COVID-19 แต่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยในการเข้ารับการตรวจ
 • ข้าราชการและครอบครัว หากมีอาการเข้าเงื่อนไขโรค COVID-19 รวมถึงแพทย์วินิจฉัยว่า ควรตรวจโรค COVID-19 จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า ยังไม่ต้องรับการตรวจ หรืออาการไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 หรือไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่มีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 แต่ต้องการตรวจเพื่อความสบายใจ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
 • เนื่องจากโรค COVID-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้หลายคนอาจมีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ วิธีที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิด-19

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันในประเทศไทย หลายคนจึงเป็นกังวลว่า หากมีอาการเข้าข่าย โรค COVID-19 หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 หรือเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ 

เหล่านี้จะสามารถขอรับสิทธิ์ความคุ้มครองจากภาครัฐได้หรือไม่ คำถามเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

บัตรทองครอบคลุมการตรวจและรักษาโควิดไหม?

ผู้ถือบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถรับความคุ้มครองได้ทั้งการตรวจและรักษา COVID-19 แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • มีไข้สูงตั้งแต่ 37 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หายใจถี่ และมีประวัติใกล้ชิดกับชาวต่างชาติจำนวนมาก ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ เพิ่งกลับจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
 • มีอาการปอดอักเสบและมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการปอดอักเสบโดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงแบบหาสาเหตุไม่ได้

หากใครเข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง สามารถติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทองของตัวเอง เพื่อขอรับการตรวจ COVID-19 ได้ทันที แต่หากใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว หรือแพทย์วินิจฉัยว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ  COVID-19 แต่ต้องการตรวจยืนยันเพื่อความสบายใจ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

HD ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 ไว้แล้ว กดที่นี่ได้เลย 

ประกันสังคมครอบคลุมการตรวจและรักษาโควิดไหม?

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทันทีที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19

หากมีอาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ สามารถเข้ารับการตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม รายละเอียดอัตราที่สามารถเบิกได้ มีดังต่อนี้

 • ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการและค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) เบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 • ค่าชุดตรวจสำหรับเก็บตัวอย่าง สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 540 บาท
 • หากตรวจพบเชื้อและต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินวันละ 2,500 บาท
 • ค่ายาต้านไวรัส สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินคนละ 7,200 บาท
 • ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 740 บาทต่อชุด (หากมีอาการรุนแรงเบิกได้ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน อาการไม่รุนแรงเบิกได้ไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน)
 • หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสถานพยาบาล สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท (กรณีเดินทางข้ามจังหวัด เบิกได้เพิ่มกิโลเมตรละ 6 บาท)

กรณีผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจ ตามมาตราที่ 39 และ 40 ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ สามารถขอรับสิทธิ์คุ้มครองได้ทันทีเมื่อตรวจเจอเชื้อ COVID-19 เช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

รวมถึงหากได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ ประกันสังคมจะชดเชยให้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับมาตราของผู้กันตน ดังนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ที่เปลี่ยนจากสถานที่ทำงานที่ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา 33 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องการส่งเงินต่อเนื่อง จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้สูงสุดร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (80 บาท) ต่อวัน
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือผู้ที่ทำอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ แต่ส่งเงินในระบบประกันสังคม สามารถขอรับเงินชดเชยกรณีได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้สูงสุดวัน 300 บาท

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการตรวจ COVID-19 ต้องได้รับคำอนุมัติจากแพทย์ว่า เห็นสมควร หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า ยังไม่มีอาการเข้าข่าย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะไม่ได้รับการคุ้มครองในการตรวจ

ข้าราชการสามารถเบิกค่าตรวจและรักษาโควิดได้ไหม?

ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการเชื้อ COVID-19 ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีอาการตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ได้แก่ มีไข้เกิน 37 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบถี่ หรืออาการของโรคปอดอักเสบ

หากแพทย์ทำการซักประวัติแล้วพบว่า สมควรตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก็จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง โดยมีราคาเพดานในแต่ละกรณี ดังนี้

 • ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 • ค่าชุดตรวจสำหรับเก็บตัวอย่าง เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 450 บาท
 • หากตรวจพบเชื้อ ต้องพักรักษาที่โรงพยาบาล สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินวันละ 2,500 บาท
 • ค่ายารักษา สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 7,200 บาท
 • ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 740 บาทต่อชุด (กรณีอาการรุนแรงเบิกได้ 30 ชุดต่อวัน แต่หากอาการไม่รุนแรงเบิกได้ 15 ชุดต่อวัน)
 • หากต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาลอื่นๆ สามารถเบิกค่าพาหนะ รวมถึงค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลล รวมแล้วไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง

ไม่มีทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และไม่ได้เป็นข้าราชการ ควรทำอย่างไร?

โดยปกติแล้ว ประชาชนคนไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมาย นายจ้างจะต้องทำประกันสุขภาพให้กับแรงงานของตนด้วย

หากแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบไม่มีนายจ้าง ก็สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ หรือในกรณีฉุกเฉิน ควรโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

อย่างไรก็ตาม แม้โรคระบาด COVID-19 จะเป็นเรื่องที่ควรระวังและป้องกันอย่างดีที่สุด แต่หากไม่ได้มีอาการเข้าข่ายชัดเจน หรือไม่ได้มีประวัติเข้าใกล้สถานที่และผู้ติดเชื้อ ก็ยังไม่ควรไปตรวจที่โรงพยาบาล

เนื่องจากการไปโรงพยาบาลในช่วงนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 ได้มากกว่าเดิม รวมถึงชุดตรวจโควิดที่มีจำนวนจำกัด อาจทำให้ผู้ที่จำเป็นจริงๆ ต้องพลาดโอกาสในการตรวจไป

หากมีความกังวลว่า อาการที่เป็นอยู่นั้นเข้าข่ายโรคใด หรือควรปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัย อาจใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ หรือหากมีความเครียดสะสมมากจนนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ซึม ก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์แบบออนไลน์ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้บริการรูปแบบออนไลน์จะทำให้ลดความเสี่ยงการเดินทางไปพบปะผู้คนที่โรงพยาบาลได้ดี 

นอกจากนี้วิธีป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี รักษาระยะห่างทางสังคม และหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
TNN16, รู้ยัง? ประกันตนม.39-40 ประกันสังคมคุ้มครองโควิด-19, (https://www.tnnthailand.com/content/33135), 24 มีนาคม 2563.
ไทยพับลิก้า, ขรก.-ผู้ประกันตน-บัตรทอง” รักษาโควิดฯฟรี สปสช.ย้ำอาการไม่เข้าข่าย ขอตรวจ-จ่ายเงินเอง, (https://thaipublica.org/2020/03/free-medical-treatment-covid-19/), 20 มีนาคม 2563.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ประชาชนสิทธิบัตรทอง ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโควิด-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไป รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย, (https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=MjcwNg==).

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
แพทย์ไทยอาจพบสูตรยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แพทย์ไทยอาจพบสูตรยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แพทย์ไทยจากโรงพยาบาลราชวิถี อาจพบวิธีรักษาโคโรนาแล้ว! อ่านข้อมูลอัพเดทจากแพทย์และการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณะสุขได้ที่นี่

อ่านเพิ่ม
ติดเชื้อ Covid-19 ต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไร?
ติดเชื้อ Covid-19 ต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไร?

ไอ จาม มีน้ำมูก ติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดากันแน่? หาคำตอบได้แล้วที่นี่

อ่านเพิ่ม
โรค Covid-19 ต่างจากไข้หวัดใหญ่อย่างไร?
โรค Covid-19 ต่างจากไข้หวัดใหญ่อย่างไร?

โรค Covid-19 กับโรคไข้หวัดใหญ่ อาการคล้ายกัน ติดจากเชื้อไวรัสเหมือนกัน แล้วทั้ง 2 โรคต่างกันอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่ม