การเฉลิมฉลองวันน้ำของโลก

เผยแพร่ครั้งแรก 7 ต.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
การเฉลิมฉลองวันน้ำของโลก

วันน้ำของโลกคือวันที่ 22 มีนาคม และเป็นโอกาสที่จะเน้นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต่อการเกษตร

การเกษตรเป็นเหตุให้เกิดการขาดน้ำถึง 70% จากทั้งหมดทั่วโลก และอ้างอิงจากสหประชาชาติ ชาวอเมริกันใช้น้ำเฉลี่ย 7,500 ลิตร (1,981 แกลลอน) ทุกวัน โดยส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาหาร ทุกแคลอรี่ของการปรุงอาหารใช้น้ำหนึ่งลิตรในการล้าง และการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจหมายถึงปริมาณน้ำมากถึง 100 ลิตร (26.4 แกลลอน) ที่ใช้ไปเพื่อสร้างพลังงานเพียงหนึ่งแคลอรี่  

การเกษตรในสหรัฐอเมริกามีส่วนรับผิดชอบต่อ 80-90% ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่เสียไปกับสิ่งแวดล้อมหรือในการผลิต “น้ำเป็นประเด็นที่พวกเราไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป เมื่อใดก็ตามที่เราดูความมั่นคงของทรัพยากร การปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพน้ำ” เฟลิเซีย มาร์คัส กรรมการของสำนักงานควบคุมทรัพยากรน้ำแห่งรัฐในแคลิฟอร์เนียกล่าว

แต่การอนุรักษ์น้ำในการทำการเกษตรก็จะยับยั้งผลประโยชน์มากมายที่จะได้รับ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรของอเมริกาก็ยังคงใช้ระบบส่งน้ำเก่าดั้งเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้อีกมาก ยังมีเรื่องของการประหยัดน้ำในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีก อ้างอิงจากทาง FAO การพัฒนาของเทคโนโลยีชลประทาน กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาควรผลิตอาหารได้มากขึ้น 60% โดยใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพียง 15% ระบบชลประทานแบบน้ำหยด (drip irrigation) และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำสามารถทำได้ทั้งการเพาะปลูกขนาดเล็กและใหญ่ และผู้บริโภคสามารถลด water footprints (ตัวชี้วัดการใช้น้ำ) โดยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากอุตสาหกรรม เลือกกินอาหารท้องถิ่น และสนับสนุนเกษตรกรที่ประหยัดน้ำ

การเผยแพร่รายงานการพัฒนาน้ำในโลก (World water development report-WWDR) โดยสหประชาชาติเมื่อปี 2015 ในวันน้ำของโลกจะเชื่อมโยงน้ำ อาหาร การทำการเกษตร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน รายงานดังกล่าวจัดทำทุกปี และจัดให้มีระบบตรวจสอบน้ำและติดตามกระบวนการเพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผล เช่น Millennium Development Goals (MDGs)

น่าสังเกตว่าเป้าหมายของ MDG ที่จะลดอัตราส่วนของคนทั่วโลกที่ได้รับน้ำดื่มไร้คุณภาพลงครึ่งหนึ่งเป็นผลสำเร็จในปี 2010

อย่างไรก็ตาม การประสบผลดังกล่าวกำลังได้รับการคุกคามจากความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น ภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มความกดดันต่อการลดลงของแหล่งน้ำและน้ำบาดาล อ้างอิงจากทาง FAO การผลิตอาหารจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นถึง 70% ในปี 2050 ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างการชลประทานและการใช้น้ำดื่ม ในขณะที่อากาศทั่วโลกก็แห้งมากขึ้น และแหล่งน้ำก็กำลังแห้งเหือดเนื่องจากเกษตรกรนำน้ำไปใช้ในการชลประทาน คาดว่าการขาดแคลนน้ำน่าจะส่งผลต่อคนมากกว่าหนึ่งในเจ็ดคนในปี 2025

ความท้าทายที่กดดันเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาใหม่ เนื่องจาก MDG ถูกตั้งให้หมดอายุในปี 2015 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals-SDGs) จะมาแทนที่ MDGs และคงอยู่จนถึงปี 2030

การอนุรักษ์น้ำในการเกษตรควรสนับสนุนเป้าหมายที่ซับซ้อนของความปลอดภัยทางอาหารและความยั่งยืนของแหล่งน้ำ ซึ่งถูกกล่าวไว้ใน SDGs สองและหกตามลำดับ

SDGS ยังรวมถึงเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม การเจรจาระหว่างรัฐบาลเรื่อง SGDs และเป้าหมายจะเกิดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคม 2015 ที่สำนักงานสหประชาชาติในนิวยอร์ก

ไม่เพียงแต่ MDGs จะหมดอายุลงในปีนี้เท่านั้น แต่วันน้ำของโลกในปี 2015 จะยังเป็นวันน้ำสากลวันสุดท้าย ใน ‘ทศวรรษแห่งการลงมือทำ: น้ำเพื่อชีวิต’ ซึ่งอยู่ในช่วงปี 2005-2015 อ้างอิงจาก โจเซฟินา มาเอสตู ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนทศวรรษแห่งน้ำเพื่อชีวิต วันดังกล่าว “ควรแสดงให้เห็นว่ายังมีอะไรที่ต้องทำอีกแค่ไหนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้คนทั่วโลก” มีการจัดงานและการเสวนาขึ้นทั่วโลกเพื่อให้ตระหนักถึงประเด็นเรื่องความยั่งยืนของแหล่งน้ำซึ่งสัมพันธ์กับอาหารและการเกษตร:

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการที่สต็อกโฮล์ม เน้นเรื่องการพัฒนาช่วงหลังปี 2015 และการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเติบโตและเป็นธรรม
  • ศูนย์เฝ้าระวังอาหารและน้ำจะจัดงานทั่วโลกในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม รวมถึงการฉายสารคดี ทางองค์กรยังจัดให้มีการหมุนเวียนการลงนามและคำร้องที่แสดงถึงความกังวลเรื่องการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจของการใช้น้ำ น้ำดื่มบรรจุขวด และการใช้น้ำในอุตสาหกรรมน้ำมัน
  • วันน้ำที่อิลลินอยส์ 2015 จะเริ่มขึ้นด้วยการฉายเรื่อง Cowspiracy ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ตามด้วยการอภิปรายแบบเปิดให้มีโอกาสซักถาม และการจัดแสดงโปสเตอร์
  • เนื่องจากภัยแล้งในแคลิฟอร์เนียและการลดลงจากการบังคับโดยกฎหมายถึง 30% ในเมือง Sierra Madre สโมสรโรตารีแห่ง Sierra Madre จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางเมืองในการจัดงานในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ รถอาหาร กิจกรรมสำหรับเด็ก และการนำชมโรงงานบำบัดน้ำ
  • ในเอกวาดอร์จัดประชุมสาธารณะนานาชาติในหัวข้อเรื่องน้ำวันที่ 24-25 มีนาคม ที่พิพิธภัณฑ์สวนน้ำยากุ เพื่อเป็นเกียรติกับวันน้ำโลก
  • ที่สิงคโปร์ Fishing Kaki จะทำความสะอาดแหล่งน้ำสามแห่งในวันที่ 22 มีนาคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางน้ำที่สะอาดช่วยให้จับปลาเพื่อนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ในโซมาเลีย กลุ่ม Northern Frontier Youth จะฉลองวันน้ำโลกที่ Mogadishu โดยเน้นเรื่องความสำคัญของการขนส่งน้ำในสังคมชนบทของแอฟริกา โดยโปรแกรมการเกษตรของทาง NGO รวมถึงโครงการนำร่องสำหรับการชลประทานอย่างยั่งยืนตลอดแนวแม่น้ำ Dawa ด้วย


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
World Water Day. World Health Organization (WHO). (https://www.who.int/life-course/news/events/world-water-day/en/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)