การค้นพบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในผงขมิ้นโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

เครื่องเทศนำเข้ายังคงมีความเสี่ยงทางสุขภาพต่อชาวอเมริกัน