March 18, 2017 13:34

ถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันเยอะ จะทำให้เกิดโรคอะไรไหม

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
สวัสดีครับคุณหมอ ผมขอสอบถามเรื่องการตรวจไขมันในเลือดครับ ซึ่งผมได้แนบผลการตรวจตามรูปที่แนบมา ผมมีคำถามว่า จากผลตรวจของผม total cholesterol และ LDL-chol มาค่าที่สูงเกินมาตรฐาน แต่เมื่อเทียบกบั HDL-chol ซึ่งมีปริมาณที่สูงมากเช่นเดียวกัน มันยังสามาร...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)