รายชื่อสถานพยาบาลที่มีจิตแพทย์ทั่วไปในต่างจังหวัด

เผยแพร่ครั้งแรก 2 ต.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีจิตแพทย์ทั่วไปในต่างจังหวัด

รายชื่อสถานพยาบาลที่มีจิตแพทย์ แต่ละภาค ทั่วประเทศไทย

ภาคเหนือ

1 โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ 053 362 075-80  
2 โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน) จ.เชียงใหม่ 053 920 300
3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 053 890 755-64
4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.เชียงใหม่ 053 298 082
5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) จ.เชียงใหม่ 053947 000
6 โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงราย 053 908 500
7 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 053 719 155-60
8 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย 053 910 999
9 โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 054 771 620
10 โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ 054 522 444054 533 500
11 โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง 054 223 623-31
12 โรงพยาบาลลำพูน    053-510957-8 จ.ลำพูน 053 510 957-8
13 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน 053 613 052
14 โรงพยาบาลสุโขทัย   จ.สุโขทัย 055 611 702
15 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    055-414484-8 จ.อุตรดิตถ์ 055 414 484-8
หมายเหตุ : เนื่องจาก จ.พะเยา ไม่มีจิตแพทย์ประจำ แต่มีจิตแพทย์จาก จ.แพร่ ไปออกตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จึงจำเป็นต้องสอบถามทางโรงพยาบาลก่อนไปรับบริการ

ภาคตะวันตก

1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 034 587 800    
2 โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก 055 536 633-6
3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 055 513 982
4 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 032 327 901-9
5 โรงพยาบาล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032 344 096-9
6 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 032 401 251-7
7 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032 547 351-2
8 โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที) จ.สมุทรสงคราม 034 761 478

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 043 712 992
2 โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 043 711 289
3 โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา 044 444 490
4 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 044 273 370-5
5 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา 044 245 312
6 โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา 044 395 000
7 โรงพยาบาลปากช่อง จ.นครราชสีมา 044 312 655
8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044 235 000
9 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น      จ.ขอนแก่น 043 221 767
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม 042 593 135
11 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จ.เลย 042 814 895
12 โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 044 811 005
13 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 044 615 002
14 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี 045 312 550-3 
15 โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร 045 714 042
16 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 043 518 200
17 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 045 611 503
18 โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร 042 711 615042 711 636
19 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 044 511 757

ภาคกลาง

1 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 055 022 000
2 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ 056 267 281-8
3 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 056 219 888
4 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 035 502 784
5 โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก 037 311 151
6 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 036 785 444
7 โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี 036 266 111
8 โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี 036 343 500
9 โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร 056 611 230
10 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 055 270 300
11 โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 036 522 509
12 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี 036 785 891
13 โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง 035 615 111
14 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก) จ.นครนายก 037 395 085

ภาคตะวันออก

1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์   037 261 795-9  
2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี    038 386 554 
3 โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา (เอกชน) จ.ชลบุรี    038 259 999
4 โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี    038 931 000
5 โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี    038 427 580
6 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (เอกชน) จ.ชลบุรี    038 317 333
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี    038 320 200
8 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี (เอกชน) จ.ชลบุรี    038 324 100-20 
9 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จ.ชลบุรี    038 437 172
10 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี    037 211 088
11 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 039 319 666
12 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038 814 375
13 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง 038 611 104
14 โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง (เอกชน) จ.ระยอง 038 921 999

ภาคใต้

1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 074 273 100
2 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา 074 317 400
3 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จ.สงขลา 074 302 450-499
4 โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา 074 338 100
5 โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (เอกชน) จ.สงขลา 074 200 200
6 โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี 073 312 565
7 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จ.ปัตตานี 073 460 351
8 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส 073 510 997-9
9 โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา     073 212 330
10 โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 075 521 333
11 โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 075 410 144
12 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 075 340 250
13 โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง   074 609 500
14 โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จ.ตรัง 075 201 500
15 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี 077 311 308077 312 178  
16 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 077 915 600
17 โรงพยาบาลกรุงเทพ-สมุย (เอกชน) จ.สุราษฎร์ธานี 077 429 500
18 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076 361 234
19 โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา    076 413 823
20 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา    076 421 770
21 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง    077 812 630

หมายเหตุ : จิตแพทย์ทั่วไปคือจิตแพทย์ที่ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชอายุ 18 ปี ขึ้นไป

โรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจมีรายละเอียดของการให้บริการแตกต่างกัน เช่น วัน เวลาที่จิตแพทย์ออกตรวจ  อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการบางอย่าง  ดังนั้นก่อนไปรับบริการจึงควรโทรสอบถามทางโรงพยาบาลก่อนเสมอ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
โรคซึมเศร้ารักษาที่ไหน? รวมโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีจิตแพทย์ให้การรักษาโรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้ารักษาที่ไหน? รวมโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีจิตแพทย์ให้การรักษาโรคซึมเศร้า

อยากไปหาจิตแพทย์ แต่ไม่รู้จะไปที่โรงพยาบาลไหนดี หาคำตอบได้แล้วที่นี่ โรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์

อ่านเพิ่ม