สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
สรุปสถานการณ์ และปัญหา ของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต

การแพทย์แผนไทยที่เคยรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ลดบทบาทลงไปและถูกกดทางอ้อมโดย พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ในระยะแรกนั้นหมอไทยส่วนมากที่ไม่ทราบข้อมูล และไม่สามารถสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะต่างก็เลิกอาชีพ และเผาตำราไปเป็นอันมากด้วยความเข้าใจผิด และเกรงว่าอาจจะถูกจับ ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ชรามาก

a2.gif ปัจจุบันมีผู้สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะประมาณ 29,999 คน (ยอดสะสม) และส่วนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังคงประกอบอาชีพนี้จำนวนน้อย คาดว่ามีจำนวนไม่ถึง 18,000 คน สำหรับหมอพื้นบ้านที่ยังมีความสามารถรักษาโรคได้ เช่น หมอยาสมุนไพร หมอยาฝน หมอป่า หมอนวด หมอพระ หมอผี อีกเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ คาดว่ามีประมาณ 1-3 คนต่อหมู่บ้าน นับเป็นความโชคดีที่หากเราฟื้นฟูบทบาท และจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้มีการฟื้นฟูความรู้กันอย่างจริงจังก็จะเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ระดับหนึ่งa2.gif ในขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่ดีมีคุณค่าเหลืออยู่น้อย ภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ ก็ยังคงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา เช่น องค์ความรู้ ตำรา ขาดการรวบรวม การทำยาขาดคุณภาพ วัตถุดิบขาดแคลน เพราะส่วนใหญ่นำมาจากป่า โดยมิได้มีการปลูกทดแทน ป่าจึงถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 26 พื้นที่ที่เป็นยา จึงนับวันจะสูญหายและสูญพันธุ์ไปในที่สุด นอกจากนี้สถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมีน้อยมาก สถานบริการของรัฐ ยังให้ความสนใจไม่มากพอ จึงเป็นเรื่องที่มีความยากลำบาก ในการฟื้นฟูบูรณะการการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบัน


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Herbal or traditional medicine consumption in a Thai worker population: pattern of use and therapeutic control in chronic diseases. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6749623/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)