วิธีการเก็บรักษายา ตามวิธีการของไทยโบราณ

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
วิธีการเก็บรักษายา ตามวิธีการของไทยโบราณ

การเก็บยาตามวิธีการของโบราณ ถ้าหากจะพิจารณาให้ดีแล้ว เห็นว่ามีความสำคัญมาก สำคัญทั้งทางด้านให้ได้ตัวยา มีสรรพคุณดีและทั้งทางด้านการสงวนพันธุ์ของพืชสมุนไพรของตัวยาให้คงไว้อยู่ตลอดไป เก็บยาต่าง ๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเวลา วิธีการเก็บยาของแพทย์แผนโบราณมี 4 วิธี คือ การเก็บยาตามฤดู การเก็บยาตามทิศทั้ง 4 การเก็บยาตามวันและเวลา การเก็บยาตามยาม (กาลเวลา)

a8.gif การเก็บตัวยาตามฤดู เก็บดังนี้

 1. คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) เก็บ เหง้า หัว แก่น ราก จึงจะได้ยามีสรรพคุณดี
 2. วสันตฤดู (ฤดูฝน) เก็บ ใบ ดอก ลูกหรือฝัก จึงจะได้ยามีสรรพคุณดี
 3. เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เก็บ เปลือกไม้ กระพี้ และเนื้อไม้ จึงจะด้ามีสรรพคุณดี

a8.gif การเก็บตัวยาตามทิศทางทั้ง 4

 1. วันอาทิตย์ วันอังคาร เก็บยา ทิศตะวันออก
 2. วันจันทร์ วันเสาร์ เก็บยา ทิศตะวันตก
 3. วันพุธ วันศุกร์ เก็บยา ทิศใต้
 4. วันพฤหัสบดีเก็บยา ทิศเหนือ

ในการเก็บยาตามทิศนี้ ให้ถือเอาที่อยู่ของหมอผู้เก็บยาเป็นศูนย์กลาง

a8.gif การเก็บตัวยาตามวันและเวลา

 1. วันอาทิตย์ เช้าเก็บต้น สายเก็บใบ เที่ยงเก็บราก เย็นเก็บเปลือก
 2. วันจันทร์ เช้าเก็บราก สายเก็บแก่น เที่ยงเก็บใบ เย็นเก็บเปลือก
 3. วันอังคาร เช้าเก็บใบ สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บราก
 4. วันพุธ เช้าเก็บราก สายเก็บเปลือก เที่ยงเก็บต้น เย็นเก็บแก่น
 5. วันพฤหัสบดี เช้าเก็บแก่น สายเก็บใบเที่ยงเก็บรากเย็นเก็บเปลือก
 6. วันศุกร์ เช้าเก็บใบ สายเก็บรากเที่ยงเก็บเปลือก เย็นเก็บต้น
 7. วันเสาร์ เช้าเก็บราก สายเก็บต้นเที่ยงเก็บเปลือก เย็นเก็บใบ

a8.gif การเก็บตัวยาตามยาม(กาลเวลา)

1) กลางวัน

 • (06.00-09.00 น.) ยาม 1 เก็บ ใบ ดอก ลูก
 • (09.00-12.00 น.) ยาม 2 เก็บ กิ่ง ก้าน
 • (12.00-15.00 น.) ยาม 3 เก็บ ต้น เปลือก แก่น
 • (15.00-18.00 น.) ยาม 4 เก็บ ราก

2) กลางคืน

 • (18.00-21.00 น.) ยาม 1 เก็บ ราก
 • (21.00-24.00 น.) ยาม 2 เก็บ ต้น เปลือก แก่น
 • (24.00-03.00 น.) ยาม 3 เก็บ กิ่ง ก้าน
 • (03.00-06.00 น.) ยาม 4 เก็บ ใบ ดอก ลูก

2 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Thai massage: 5 benefits and side effects. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/323687)
Computer techniques for drug development from Thai traditional medicine. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20222851)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)