กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

สมรรถนะของระบบการทำงานหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Fitness) คืออะไร?

มาเรียนรู้กันว่าสมรรถนะของระบบการทำงานหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Fitness) คืออะไร?
เผยแพร่ครั้งแรก 5 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 18 ต.ค. 2021 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
สมรรถนะของระบบการทำงานหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Fitness) คืออะไร?

สมรรถภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Fitness) หมายถึงความสามารถของหัวใจและปอดในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในขณะออกกำลังกาย โดยดูการทำงานของระบบหัวใจ ปอด และระบบอื่นๆ ของร่างกายที่ทำงานร่วมกัน หากคุณออกกำลังกายได้โดยไม่เหนื่อยมาก หรือ สามารถหายใจได้ปกติ แสดงว่าระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ดี

จะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของเราฟิตพอ?

สำหรับการทดสอบ Cardiovascular Fitness สามารถตรวจได้ 2 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 การตรวจ VO2 Max คือ การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายใช้ในการออกกกำลังกาย มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในเวลา 1 นาที ซึ่งหากมีค่า VO2 Max มาก แปลว่าร่างกายของเรามีศักยภาพในการดึงออกซิเจนไปใช้ได้มาก ส่งผลให้สามารถออกกำลังกายได้นาน

วิธีที่ 2 การทำ Bruce Protocol เป็นวิธีที่ใช้การตรวจอัตราการเต้นของหัวใจและค่า VO2 Max ขณะวิ่งบนลู่วิ่ง โดยการตรวจด้วยวิธีนี้จะต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้ชำนาญการ โดยจะมีการติดอุปกรณ์ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และแพทย์จะให้ผู้รับบริการวิ่งบนลู่วิ่งในระดับปกติ จากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มความเร็วหรือระดับความชันขึ้น เพื่อวัดศักยภาพของร่างกายในการออกกำลังกายในระดับความหนักเบาที่ต่างกัน

การทดสอบความแข็งแรงของหัวใจ (Cardio Fitness)

นอกจากการทดสอบในห้องแล็บหรือโรงพยาบาล การทดสอบความแข็งแรงของหัวใจหรือ Cardio Fitness ยังสามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆ ด้วย 2 วิธีดังนี้

1. วิธีการทดสอบด้วยเครื่องเมโทรนอม

  เครื่องเมโทรนอม (metronome) เป็นเครื่องเคาะจังหวะ สำหรับนักดนตรี หากคุณไม่มี สามารถดาวน์โหลดเมโทรนอมที่เป็นแบบแอปพลิเคชันก็ใช้ได้เหมือนกัน จากนั้นหาเก้าอี้หรือวัตถุที่มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรจากพื้น แข็งแรงทนทานมาใช้สำหรับเหยียบก้าวขาขึ้นลงได้ จากนั้นเปิดเครื่องเคาะจังหวะ ก้าวขาขึ้นลงทีละข้างจตามจังหวะของเครื่องเคาะ เป็นเวลาทั้งหมด 3 นาที

  หลังจากครบตามระยะเวลาที่กำหนด ให้จับชีพจร นับจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจภายใน 60 วินาที จากนั้นนำอัตราการเต้นของหัวใจที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าในตารางดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินศักยภาพหัวใจและปอดว่าอยู่ในระดับใด

  ตารางประเมินเปรียบเทียบศักยภาพการทำงานของหัวใจและปอด กับอัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้ง/นาที)

  อายุ

  18-25 ปี

  26-35 ปี

  36-45 ปี

  46-55 ปี

  56-65 ปี

  66 ปีขึ้นไป

  ดีมาก

  50-76

  51-76

  49-76

  56-82

  60-77

  59-81

  ดี

  79-84

  79-85

  80-88

  87-93

  86-94

  87-92

  สูงกว่ามาตรฐาน

  88-93

  88-94

  92-88

  95-101

  97-100

  94-102

  ปานกลาง

  95-100

  96-102

  100-105

  103-111

  103-109

  104-110

  ต่ำกว่ามาตรฐาน

  102-107

  104-110

  108-113

  113-119

  111-117

  114-118

  ต่ำ

  111-119

  114-121

  116-124

  121-126

  119-128

  121-126

  ต่ำมาก

  124-157

  126-161

  130-163

  131-159

  131-154

  130-151

  2. วิธี Rockport Walk Test

  เป็นวิธีที่ง่ายๆ โดยการเดินระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร หรือ 1 ไมล์ จากนั้นตรวจวัดชีพจรหลังเดินครบ และระยะเวลาที่ใช้ และคำนวณตามสูตรดังนี้ VO2 max = 132.853 - (0.0769 xน้ำหนักหน่วยปอนด์) - (0.3877 x น้ำหนัก) + (กรณีเป็นผู้ชาย 6.315 ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ต้องบวกเพิ่ม) - (3.2649 x เวลาที่ใช้เดิน) - (0.1565 x อัตราการเต้นของหัวใจสุดท้ายหลังเดินเสร็จ) เมื่อได้ค่าแล้ว สามารถประเมินค่าจากตารางด้านล่าง

  ค่า VO2 max สำหรับผู้หญิง

  อายุ

  13-19 ปี

  20-29 ปี

  30-39 ปี

  40-49 ปี

  50-59 ปี

  60 ปีขึ้นไป

  ดีมาก

  มากกว่า 41.9

  มากกว่า 41.0

  มากกว่า 40.0

  มากกว่า 36.9

  มากกว่า 35.7

  มากกว่า 31.4

  ดี

  39.0-41.9

  37.0-41.0

  35.7-40.0

  32.9-36.9

  31.5-35.7

  30.3-31.4

  สูงกว่ามาตรฐาน

  35.0-38.9

  33.0-36.9

  31.5-35.6

  29.0-32.8

  27.0-31.4

  24.5-30.2

  ปานกลาง

  31.0-34.9

  29.0-32.9

  27.0-31.4

  24.5-28.9

  22.8-26.9

  20.2-24.4

  ต่ำ

  25.0-30.9

  23.6-28.9

  22.8-26.9

  21.0-24.4

  20.2-22.7

  17.5-20.1

  ต่ำมาก

  น้อยกว่า 25.0

  น้อยกว่า 23.6

  น้อยกว่า 22.8

  น้อยกว่า 21.0

  น้อยกว่า 20.2

  น้อยกว่า 17.5

  ค่า VO2 max สำหรับผู้ชาย

  อายุ

  13-19 ปี

  20-29 ปี

  30-39 ปี

  40-49 ปี

  50-59 ปี

  60 ปีขึ้นไป

  ดีมาก

  มากกว่า 55.9

  มากกว่า 52.4

  มากกว่า 49.4

  มากกว่า 48.0

  มากกว่า 45.3

  มากกว่า 44.2

  ดี

  51.0-55.9

  46.5-52.4

  45.0-49.4

  43.8-48.0

  41.0-45.3

  36.5-44.2

  สูงกว่ามาตรฐาน

  45.2-50.9

  42.5-46.4

  41.0-44.9

  39.0-43.7

  35.8-40.9

  32.3-36.4

  ปานกลาง

  38.4-45.1

  36.5-42.4

  35.5-40.9

  33.6-38.9

  31.0-35.7

  26.1-32.2

  ต่ำ

  35.0-38.3

  33.0-36.4

  31.5-35.4

  30.2-33.5

  26.1-30.9

  20.5-26.0

  ต่ำมาก

  น้อยกว่า 35.0

  น้อยกว่า 33.0

  น้อยกว่า 31.5

  น้อยกว่า 30.2

  น้อยกว่า 26.1

  น้อยกว่า 20.5

  วิธีเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ

  อยากเพิ่มสมรรถภาพหัวใจต้องเพิ่มความอดทนและความสม่ำเสมอ เช่น

  • การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิ่ง การวิ่งบนลู่วิ่ง เครื่องฝึกเดินวงรี การปั่นจักรยาน โดยควรออกกำลังกายครั้งละ 30-60 นาที เป็นประจำทุกวัน
  • การฝึกหนักสลับเบา เป็นการฝึกที่มีความเข้มสูงในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การวิ่งเร็วสลับช้า วิ่งขึ้นเนิน เป็นต้น
  • การออกกำลังกายแบบสลับ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มออก 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเริ่มออกกำลังกายแบบต่อเนื่องก่อน เช่นการวิ่งด้วยความเร็วคงที่ หลังจากนั้นค่อยๆ เริ่มออกแบบหนักสลับเบา เช่น การวิ่งแบบ sprint เพิ่มเพิ่มความอดทนของร่างกายและความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจ

  การตรวจสอบสมรรถนะะภาพของหัวใจและปอด นอกจะจะสามารถบอกประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ยังสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจเบื้องต้นได้อีกด้วย ช่วยให้เราสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและเข้ารับรักษาโรคได้เร็วขึ้น


  3 แหล่งข้อมูล
  กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
  Rukrun, Interval แปลว่าอะไร ฝึกซ้อมวิ่งแบบ Interval ช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นได้อย่างไร (https://www.rukrun.com/interval-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/), 15 ตุลาคม 2564.
  Verywell fit, Rockport 1-Mile Fitness Walking Test Calculator (https://www.verywellfit.com/rockport-fitness-walking-test-calculator-3952696), 15 October 2021.
  Cart wright fitness, ​YMCA 3-Minute Step Test Normative Data (https://cartwrightfitness.co.uk/ymca-3minute-step-test-normative-data/), 15 October 2021.

  บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

  ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

  ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
  (1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

  บทความต่อไป