สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

เผยแพร่ครั้งแรก 14 ก.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

“เสน่ห์”

คือศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้โดยการสำรวจตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวเอง โดยไม่ต้องลำบากหรือยุ่งยากกับการจัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลอื่นเลยเพียงแต่เปิดใจยอมรับและพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองได้ หลักในการสร้างเสน่ห์อย่างง่าย คือ “ละในสิ่งที่ไม่ควรและทำในสิ่งที่ควร”

สิ่งที่คนมีเสน่ห์ไม่ควรกระทำ

  1. หลีกเลี่ยงที่จะพูดหรือทำกิริยาใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกต่ำต้อยด้อยคุณค่าไม่มีใครอยากถูกมองเป็นคนไร้ค่า ไร้ประโยชน์ เมื่อใดที่เราทำให้บุคคลอื่นรู้สึกถูกกดขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลน เมื่อนั้นจะทำให้อีกฝ่ายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบแบบอัตโนมัติอย่างทันที เช่น ปฏิกิริยาโกรธ เกลียด ต่อต้าน ฯลฯ
  2. หลีกเลี่ยงที่จะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นคนรอบข้างเราทุกคน รวมทั้งตัวเราเองมีสิทธิส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน แต่ละคนมีโลกส่วนตัวของตัวเอง ทุกคนมีเรื่องราวบางซอกบางมุมในชีวิตที่รู้สึกอยากสงวนรักษาหรือรับรู้แต่เพียงผู้เดียว คนมีเสน่ห์จะไม่จุ้นจ้านซอกแซก ซักไซ้ไต่ถาม อยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น
  3. หลีกเลี่ยงที่จะคุยโวโอ้อวดตัวเองหรือยกตนข่มท่านการอวดอ้างตัวเองมักไม่เป็นที่ยอมรับนับถือจากคนรอบข้างอย่างแท้จริง นอกจากคนอื่นจะรับรู้และชื่นชมด้วยตัวของเขาเอง
  4. หลีกเลี่ยงที่จะอบรมสั่งสอนคนอื่นโดยที่เขาไม่ร้องขอเพราะแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะคิด หรือ ทำตามความรู้ความสามารถของตัวเองอย่าเผลอไปสอนโดยที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเข้ามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำ หรือขอความคิดเห็นมิเช่นนั้นเราจะเป็นผู้ก้าวก่ายเรื่องของบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว

สิ่งที่คนมีเสน่ห์ควรกระทำ

  1. ทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกสะดวกสบาย เป็นตัวของเขาเองไม่อึดอัด ไม่เกร็ง ทำได้ง่ายๆโดยการถามตัวเองว่าเราชอบที่จะอยู่ใกล้คนแบบไหนและอยากให้เขาวางตัวกับเราอย่างไร จากนั้นเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่เราต้องการจะอยู่ใกล้นั่นเอง
  2. แสดงความชื่นชมในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ต่อบุคคลอื่นบ้าง ฝึกชมคนอื่นให้เป็นนิสัย และต้องชื่นชมอย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง บางครั้งการชื่นชมอาจไม่แสดงออกด้วยคำพูดเสมอไป แต่อาจแสดงออกด้วยภาษากาย เช่น การสบตา การยิ้ม การโอบไหล่ การจับมือ การยกหัวแม่โป้ง ฯลฯ
  3. ทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ เพราะทุกคนต้องการการยอมรับ ต้องการนับถือ ต้องการการให้เกียรติตามควรแก่ระดับฐานะของตน
  4. สุภาพ ไม่หยาบคายเสมอต้นเสมอปลายกับคนทุกระดับคำพูด กิริยา ท่าทางที่แสดงออกต่อบุคคลอื่นในครั้งแรกนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ สามารถเป็นสื่อสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างได้และพึงตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์เสมอ
  5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและที่มาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเรื่องการนับถือศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิความเชื่อต่างๆ หรือประวัติความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกัน
  6. ไม่ผูกขาดการพูดหรือการกระทำไว้ที่ตัวเองเพียงฝ่ายเดียว คนมีเสน่ห์มักจะให้โอกาสบุคคลอื่นได้ร่วมสนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังบุคคลอื่นรอบข้างอย่างไม่มีอคติ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ดำเนินชีวิตอยู่ในส่วนไหนของสังคมหากเพียงแต่คุณได้สำนึกถึงความรู้สึก ความต้องการและรู้สำนึกถึงเกียรติศักดิ์ศรีในความเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนอื่น เชื่อได้ว่าคุณมีเสน่ห์มากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข.


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Attractive People: How Society Defines Physical Attractiveness. Everyday Health. (https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/attractive-people-how-society-defines-physical-attractiveness/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)