January 23, 2017 20:58

คำถาม :ผู้ป่วย SLE ที่กำลังทรุดหนักทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ คิดแต่รอวันตาย...ควรจะได้รับการรักษา/ดูแล อย่างไร

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)