February 03, 2017 21:53

การนอนดึกแล้วตื่นเช้าๆนี่มีผลกระทบต่อระบบอะไรในร่างกายหรือเปล่าคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)