กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
พญ.รุจิรา เทียบเทียม
ตรวจสอบความถูกต้องโดย
พญ.รุจิรา เทียบเทียม

ห่วงคุมกำเนิดจะทำให้ผลตรวจการตั้งครรภ์เปลี่ยนไปได้หรือไม่?

ผลตรวจการตั้งครรภ์เป็นบวกทั้งๆ ที่ยังใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อ่านเลย!
เผยแพร่ครั้งแรก 9 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 ตรวจสอบความถูกต้อง 15 ก.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ห่วงคุมกำเนิดจะทำให้ผลตรวจการตั้งครรภ์เปลี่ยนไปได้หรือไม่?

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

  • ห่วงอนามัย หรือห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine device) เป็นรูปแบบหนึ่งของการคุมกำเนิด โดยจะใส่ไว้ในมดลูกผ่านทางปากมดลูก สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาหลายปี หรือจนกว่าคุณจะตัดสินใจเอาออก
  • ห่วงคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% หากใส่อย่างถูกต้อง
  • การตั้งครรภ์โดยยังมีห่วงคุมกำเนิดอยู่จะทำให้ความเสี่ยงในการแท้งเพิ่มมากขึ้น ห่วงคุมกำเนิดทะลุมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจลดลงได้ หากคุณเอาห่วงคุมกำเนิดออกให้เร็วที่สุด หลังทราบผลตรวจยืนยันการตั้งครรภ์แล้ว
  • หากผลการตั้งครรภ์เป็นบวกและคุณยังใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่ ให้รีบติดต่อแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ทันที และควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่า กำลังตั้งครรภ์โดยที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่
  • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

ห่วงอนามัย หรือห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine device) เป็นรูปแบบหนึ่งของการคุมกำเนิด โดยจะใส่ไว้ในมดลูกผ่านทางปากมดลูก สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาหลายปี หรือจนกว่าคุณจะตัดสินใจเอาออก 

ห่วงอนามัยจัดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ยืนยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้หญิงหลายคน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ คุณก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้แม้ว่าจะใส่ห่วงคุมกำเนิด และใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม

ห่วงคุมกำเนิดเปลี่ยนผลทดสอบการตั้งครรภ์ได้หรือไม่

การทดสอบการตั้งครรภ์ทำได้โดยการตรวจปัสสาวะ หรือเลือด เพื่อดูการมีอยู่ของ HCG (Human chorionic gonadotropin) เป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเมื่อคุณตั้งครรภ์ เนื่องจากฮอร์โมนนี้สร้างจากรกหลังจากเกิดการฝังตัวของตัวอ่อนแล้ว 

ห่วงคุมกำเนิดจึงไม่สามารถเปลี่ยนผลการทดสอบได้ เนื่องจากห่วงคุมกำเนิดชนิดปล่อยฮอร์โมนไม่ได้มี HCG ซึ่งเป็นสิ่งที่การทดสอบตรวจหาการตั้งครรภ์

ส่วนอาการอื่นๆ เช่น ปวด มีเลือดออก และคลื่นไส้ สามารถเกิดจากห่วงคุมกำเนิด หรือฮอร์โมนที่บรรจุอยู่ก็ได้ คุณควรแจ้งแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่า ใส่ห่วงคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง และสอบถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการใส่ห่วงคุมกำเนิด

หากสงสัยว่า ตั้งครรภ์ทั้งๆ ที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่

ห่วงคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% หากใส่อย่างถูกต้อง 

หากคุณรู้สึกว่า ตนเองตั้งครรภ์ทั้งๆ ที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง หรือผลทดสอบการตั้งครรภ์เป็นบวก (หมายถึง น่าจะมีการตั้งครรภ์) ควรรีบไปพบแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ทันที

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

อาการแสดงของการตั้งครรภ์โดยที่ยังมีห่วงคุมกำเนิดอยู่ไม่ได้แตกต่างจากการตั้งครรภ์ที่มีห่วงคุมกำเนิด ดังนั้นหากประจำเดือนไม่มาผิดปกติ หรือคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทดสอบการตั้งครรภ์ 

หากผลเป็นลบ ให้รออีก 2-3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หรือไปตรวจครรภ์โดยแพทย์

การตั้งครรภ์โดยยังมีห่วงคุมกำเนิดอยู่

การตั้งครรภ์โดยยังมีห่วงคุมกำเนิดอยู่จะทำให้ความเสี่ยงในการแท้งเพิ่มมากขึ้น ห่วงคุมกำเนิดทะลุมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจลดลงได้ หากคุณเอาห่วงคุมกำเนิดออกให้เร็วที่สุด หลังทราบผลตรวจยืนยันการตั้งครรภ์แล้ว 

แต่ความเสี่ยงดังกล่าวก็จะยังคงมากกว่าการตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีห่วงคุมกำเนิดอยู่ดี

หากห่วงคุมกำเนิดของคุณยังอยู่ที่เดิม อาจมีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้อีกด้วย

ดังนั้นหากไม่สามารถไปรับการนำห่วงคุมกำเนิดออก หรือไม่ต้องการเอาออก (การเอาห่วงคุมกำเนิดออกสามารถทำให้เกิดการแท้งได้) อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ในการตั้งครรภ์ได้ 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

เช่น การคลอดก่อนกำหนด และการติดเชื้อ จึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผลการตั้งครรภ์เป็นบวกในขณะที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่

  • หากผลการตั้งครรภ์เป็นบวกและคุณยังใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่ ให้ติดต่อแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ทันที
  • แจ้งให้แพทย์ทราบว่า กำลังตั้งครรภ์โดยที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่
  • แพทย์อาจพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประวัติโรคประจำตัวของคุณ แต่ยิ่งรอนานเท่าไร ความเสี่ยงต่อมารดาและลูกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ถึงแม้ว่าการตั้งครรภ์ทั้งๆ ที่ใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง แต่ผู้หญิงบางคนก็สามารถมีลูกได้โดยที่ไม่มีปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ 

ดังนั้นเมื่อการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว คุณควรรักษาสภาวะทางอารมณ์ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง และพบแพทย์ตามนัดหมาย ให้จำไว้เสมอว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้รับประกันว่า ผลสุดท้ายจะแย่เสมอไป

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Tara C Jatlaoui, Halley E M Riley, Kathryn M Curtis, The Safety of Intrauterine Devices Among Young Women: A Systematic Review, Contraception. 2017 Jan; 95(1): 17–39.
Verywell Health, Overview of the IUD Contraceptive Device (https://www.verywellhealth.com/all-about-the-iud-906770), 25 November 2019.
Oluyemisi A Adeyemi-Fowode, Jennifer L Bercaw-Pratt, Intrauterine Devices: Effective Contraception With Noncontraceptive Benefits for Adolescents, J Pediatr Adolesc Gynecol. 2019 Sep;32(5S):S2-S6.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)