10 สายงานที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

เผยแพร่ครั้งแรก 12 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
10 สายงานที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

รวม 10 สายงานที่น่าสนใจด้านจิตวิทยา มีอะไรบ้าง?

1. งานแต่ละประเภทที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

มีหลากหลายสายงานทางจิตวิทยาที่แตกต่างจากทางเลือก "ทั่วไป" เช่น จิตวิทยาคลินิก หรือ จิตวิทยาการปรึกษา อันที่จริงแล้ว บางทางเลือกของงานที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นงานที่คุณแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่น จิตวิทยาการบิน หรือจิตวิทยาการจราจร

แต่งานที่น่าสนใจก็คืองานที่คุณรัก ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการบำบัด ทำงานวิจัย หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพอะไร คุณอย่าลืมใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณสนใจงานนั้น ๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบไหนที่จะทำให้คุณมีความสุข ในบทความนี่เราขอนำเสนอสายงานทางจิตวิทยาที่น่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้และพิจารณา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

2. นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ

นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเราอย่างไร สองสิ่งที่สำคัญในศาสตร์ของจิตวิทยาทางด้านสุขภาพ คือการช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการสนับสนุนให้ผู้คนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี การให้การศึกษาผู้คนเกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและการส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาทางด้านสุขภาพอาจทำเป็นประจำ

พวกเขามักทำงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณะสุข และหน่วยงานราชการ บางหน้าที่การรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการช่วยให้คนลดน้ำหนัก หยุดบุหรี่ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และลดความเครียด

3. นักจิตวิทยาด้านการทดลอง

คุณรักการทำการทดลองทางจิตวิทยาหรือไม่? นักจิตวิทยาด้านการทดลอง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษารูปแบบการวิจัยที่สำรวจถึงหัวข้อต่างๆของจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคม กระบวนการทางความคิด บุคลิกภาพ และการพัฒนาของมนุษย์ หัวข้อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่นักจิตวิทยาด้านการทดลองอาจนำมาตรวจสอบ

ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้มักเชี่ยวชาญในเรื่อง จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาการสอน หรือจิตวิทยาทางบุคลิกภาพ นอกจากนี้ พวกเขามักทำงานในหลากหลายสถานที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

4. นักจิตวิทยาอาชญากรรม

คุณเคยมีความคิดที่อยากช่วยยุติอาชญากรรมเหมือนในซีรีย์โทรทัศน์หรือหนังบ้างหรือเปล่า? ในขณะที่ศาสตร์ของ จิตวิทยาอาชญากรรม ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนไม่ต่างกันเลยแบบในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ สายอาชีพนี้ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย นักจิตวิทยาอาชญากรรมทำหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง เช่นการพัฒนาประวัติของผู้ต้องสงสัยที่มีคดีอาชญากรรม ประเมินนักโทษอาชญากรรมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการกลับมากระทำผิดอีก และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถจับเหยื่อทางรูปแบบออนไลน์ได้

5. นักจิตวิทยาการบิน

จิตวิทยาการบินเป็นแขนงย่อยของจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรืออื่น ๆ จากรายงานของสมาคมจิตวิทยาการบิน ผู้ที่ทำงานด้านนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย ได้แก่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

 • ประเมินบุคลากร
 • ออกแบบห้องนักบิน
 • คัดเลือกและอบรมนักบิน
 • ประเมินความปลอดภัยของเครื่องบิน
 • ตรวจสอบอุบัติเหตุของการบิน
 • สร้างงานวิจัยในเรื่องความปลอดภัยของการบิน

6. นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชรา

เมื่อประชากรของผู้สูงวัยมีจำนวนสูงขึ้น ความต้องการของบุคลากรเพื่อรักษาสุขภาพจิตก็เพิ่งสูงขึ้น จากรายงานของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกา (APA) ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจำนวนเท่ากับ 12% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2005 และภายในปี 2050 จำนวนประชากรมากถึง 21% จะมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า

"นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราทำทุก ๆ อย่างเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงและสดชื่น รวมถึงทำงานกับผู้ที่ป่วยบ่อยหรือมีปัญหาด้านการรับรู้" Deborah DiGilio ผู้อำนวยการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกาของสำนักงานวัยชราอธิบาย นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับผู้ใหญ่วัยชราจนถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยนั้นง่ายขึ้น 

7. นักจิตวิทยาองค์การ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมในที่ทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นแขนงย่อยของสายงานนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร นักจิตวิทยาเหล่านี้มักทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อสอบคัดกรองและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัท

8. นักจิตวิทยาจราจร

จิตวิทยาจราจรเป็นอีกหนึ่งแขนงย่อยของจิตวิทยาที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการทางจิตวิทยาในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ บางสิ่งที่นักจิตวิทยาจราจรมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ขับขี่และอุบัติเหตุจราจร
 • การออกแบบยานพาหนะที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
 • การมองหาวิธีในการปรับปรุงความปลอดภัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน
 • การค้นคว้าวิจัยในวิธีที่ผู้คนใช้การขนส่ง

จิตวิทยาจราจรมักรวบรวมหลากหลายสาขาวิชาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาด้านพฤติกรรม และจิตวิทยาด้านการรับรู้ ยกตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาจราจรอาจประเมินวิธีการเข้าใจและรับรู้จะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการขับรถอย่างไร นอกจากนี้ พวกเขาอาจจะค้นหาวิธีการที่บุคลิกภาพของผู้คนมีผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรม และพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขับรถในขณะขับรถ

9. นักจิตวิทยาผู้บริโภค

ในเศรษฐกิจที่ผู้ค้าปลีกและภาคธุรกิจต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและเป็นกังวลในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ ความต้องการนักจิตวิทยาเพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการตลาดใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงขึ้น นักจิตวิทยาผู้บริโภคไม่ได้ศึกษาเพียงแค่วิธีการและทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการแต่พวกเขายังต้องวิเคราะห์วิธีที่ครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและข้อความจากสื่อต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

บางงานที่นักจิตวิทยาผู้บริโภคอาจจะต้องรับผิดชอบมีดังนี้

 • ทำงานร่วมกับผู้บริโภคแบบ Focus Group เพื่อพิจารณาว่าสินค้าแต่ละชนิดจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด
 • พัฒนาการส่งเสริมทางโฆษณาและทางการตลาดเพื่อดึงความสนใจไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สร้างงานวิจัยเชิงทฤษฎีเรื่องการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ

10. นักศิลปะบำบัด

นักศิลปะบำบัด จะใช้ประโยชน์ของศิลปะแห่งการแสดงออกและนฤมิตรศิลป์เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับกับความเครียดจากจิตใจและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้ถูกฝึกทั้งในด้านจิตบำบัดและศิลปะ การใช้ศิลปะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านความรู้สึก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้บุคลิกต่าง ๆ และรับมือการความเครียด

ศิลปะบำบัดมักถูกใช้ในหลากหลายสถานการณ์รวมถึง บุคคลต่อไปนี้

 • ผู้ใหญ่ที่ทุกข์ทรมานจากความเครียดเรื้อรังหรือรุนแรง
 • เด็กที่พิการ
 • ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บของสมอง
 • ผู้ที่เคยเห็นหรือประสบกับเหตุการณ์บอบช้ำทางจิตใจ

ข้อคิดสุดท้าย

ทางเลือกของงานที่ได้เสนอมาในบทความนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ จากสายงานภายในส่วนของจิตวิทยาเท่านั้น


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Kendra Cherry, 8 Basic Psychology Facts You Need to Know (https://www.verywellmind.com/psychology-basics-4157186), August 14, 2019
Timothy J. Legg, Ph.D., CRNP, What is psychology and what does it involve? (https://www.medicalnewstoday.com/articles/154874.php), February 1, 2018

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป