โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระ หรือ วชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2455 วชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และเป็นที่ทำการเรียนการสอนของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตั้งอยู่บน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง
 • ศูนย์ประสาทศัลยศาสตร์
 • ศูนย์รักษาไต


ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022443000

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 12 hours

Sun from 8 to 12 hours

Mon from 7 to 15 hours

Tue from 7 to 15 hours

Wed from 7 to 15 hours

Thu from 7 to 15 hours

Fri from 7 to 15 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง
3,9ร,16,30ร,32,33ร,49,65,505

จุดสังเกต
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน

681 ถนนสามเสน
ดุสิต 10300 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพวชิรพยาบาล
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
 • ฝ่ายทันตกรรม
 • ฝ่ายเภสัชกรรม
 • ฝ่ายโภชนาการ
 • ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

อาจารย์แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ ทีปประสานความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อายุรศาสตร์ทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด
อาจารย์แพทย์หญิงโศรยา พรประสิทธิ์ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ตรวจรักษาโรคทั่วไป, ป้องกันโรค
อาจารย์นายแพทย์สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินการกลับเข้าทำงาน ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย
อาจารย์แพทย์หญิงกฤติกา โคตรทองความชำนาญ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ พยาธิวิทยากายวิภาค
อาจารย์นายแพทย์พยนต์ บุญฤทธิพงษ์ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กุมารเวชศาสตร์ , เวชศาสตร์ครอบครัว , เวชศาสตร์ป้องกัน

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่