โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ซึ่งอยู่ในเครือของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในอำเภอปากช่อง มีขนาด 31 เตียง ผ่านการรับรองคุณภาพ ระดับ ISO 9001 ให้บริการทางการแพทย์ด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป กว่า 10 ท่าน พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ให้บริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย แผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกส่งเสริมสุขภาพ แผนกกุมารเวช แผนกสูตินรีเวช แผนกกระดูกและข้อ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และยังได้ขยายพื้นที่ในการให้บริการ โดยทำการเปิดคลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพมวกเหล็ก เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตอำเภอมวกเหล็กและบริเวณใกล้เคียง ด้วยทีมแพทย์และพยาบาล โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักไปยังโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน

 • กระดูกและกล้ามข้อ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • กุมารเวช


ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

044316611

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

จุดสังเกต
น่าน้ำรีสอร์ท

5/1 ถนนมิตรภาพ
ปากช่อง 30130 นครราชสีมา

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • แผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกสูตินรีเวช
 • แผนกกระดูกและข้อ
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

พญ.วัชรี มะลิวรรณ์ สูตินารี
นพ.พิพัฒน์ วงศ์ธนากิจเจริญ ออร์โธปิดิกส์,
พญ.จริยา อุปะเดีย PEDIATRICIAN
นพ.สุเมธ พงษ์หล่อพิสิฐ ระบบหัวใจ

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้