January 23, 2017 15:22

เด็กที่เป็นโรคพุ่มพวงและไต โอกาสที่จะรักษาหายมากน้อยเพียงไร และมีข้อห้ามอะไรในการดูแลตัวเอง

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)