February 22, 2017 15:17

คนที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบต้องทำอย่างไรเส้นเลือดจึงจะขยายตัวได้เร็ว

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
โรคเส้นเลือดอักเสบเกิดจากอะไรแล้วทำไมถึงลามไประบบกรวยไตได้
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
รู้สึกกดท้องแล้วมีหัวใจเต้น
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อยู่ดีๆก็เกิดเป็นก้อนจากท้องวิ่งขึ้ยไปที่ด้านหลังมีอากสรปวดใากเหงื่ออกทั้งตัวหายใจติดขัดมันเก็ดจากอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)