January 26, 2017 17:01

มีอาการชาที่ปลายนิ้วตลอดนี่ผิดปกติใหมคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
ชาปลายนิ้วมือ. เป์นระยะๆคับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ชาปลายนิ้วโป้งเท้าครึ่งซีก เป็นมาแระมาณหนึ่งเดือนแล้วยังไม่หาย เกิดจากอะไร แล้วมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ผมนอนทับแขนประมาณ1ชั่วโมง แล้วมีอาการณ์ชาที่นิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นเวลา1วันแล้วครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สวัสดีคะคุณหมอ คือดิฉันได้รับการผ่าหูดที่ปลายนิ้วชี้แต่หลังจากที่แผลปิดแล้ว นิ้วไม่สามรถงอได้ มันตึงไปหมดคะ สามารถทำอะไรได้บ้างคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ชาแค่นิ้วกลางข้างขวาค่ะแต่สามารถง้อนิ้วได้ค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)