โรงพยาบาลยะรัง

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยะรัง ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

073439204-5

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

106 หมู่ 1 ถนนสิโรรส
ยะรัง 94160 ปัตตานี

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ