โรงพยาบาลสุขุมวิท

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุขุมวิทเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของกองทหารอเมริกัน ใช้ชื่อว่า Fifth Field U.S. Army Hospital ก่อตั้งขึ้น และ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 ด้วยทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท จำนวนเตียง 110 เตียง และบนพื้นที่ 9 ไร่เศษ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆในกรุงเทพฯ ถึงวันนี้เป็นเวลา 40 ปีพอดี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมีอาคารที่จะรับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพียงหลังเดียวซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้นและอาคารหลังนี้ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยลดลงเหลือ จำนวนเตียง 72 เตียง

อาคารใหม่มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 5 หมื่นตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 243 เตียง มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 รายต่อวัน

โรงพยาบาลสุขุมวิท ยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ "เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา"

 • จักษุ
 • เลเซอร์และความงาม
 • หัวใจ


ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

023910011

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานีเอกมัย

รถประจำทาง
2 40 71 98 133 501 154

จุดสังเกต
The loft เอกมัย

1411 ถนนสุขุมวิท
วัฒนา 10110 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ตา
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • คลินิกโรคเด็ก
 • ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์ อายุรกรรมเด็ก
พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน จักษุ
นพ. โกษา อารีนิจ จักษุ
พญ. กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ เอเซอร์และความงาม
นพ. บัญญพนต์ สุขประพฤติ อารยุกรรมหลอดเลือดและหัวใจ

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้