โรงพยาบาลรามคำแหง

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นที่ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้บริการที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ของผู้เข้ารับบริการได้อย่างไร้ขีดจำกัด" โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 485 เตียงได้เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ใกล้สนามกีฬาหัวหมาก มีเนื้อที่มากกว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วย 3 อาคาร ที่จอดรถกว่า 700 คัน เป็นธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก JCI (Joint commission international standard Accreditation) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 200 แห่งที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานนี้ ความโดดเด่นของทีมแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง คือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาพิเศษ (Sub Specialty Clinic )

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • เบาหวาน
 • สูตินารี

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

027439999

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด Airport Link : ลงสถานี รามคำแหง รถประจำทาง รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 501 , 22 , 171 , 113 , 168 , 60 รถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ : 36ก , 71 , 60 , 207 , 92 , 122 , 182 , 113 , 126 , 115 , 93
436 ถนน รามคำแหง
บางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์โรคหัวใจ 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
 • ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน
 • ศูนย์โรคปวดหลัง ปวดคอ
 • คลินิกเบาหวาน
 • คลินิกระบบทางเดินอาหาร
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกสมองและระบบประสาท
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • คลินิกตา
 • คลินิกเด็ก
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
 • คลินิกสูตินรีเวช
 • คลินิกกระดูกและข้อ
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
อายุรกรรมหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

พญ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล

ด้านจักษุ
รศ.นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรกรรมหัวใจ,หัตถการรักษาหัวใจและหลอดเลือด

สมจิตต์ จิตไพฑูรย์
ด้านสูตินารี
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด เบาหวานที่เท้า

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้